EVALUACE A MONITORING

EVALUACE A MONITORING

Příklady dobré praxe z Libereckého kraje 2007 - 2013

Sedm MAS v Libereckém kraji spolupracuje od září 2014 do června 2015 na projektu, jehož cílem je zlepšit procesy monitoringu a evaluace (hodnocení) rozvojové strategie a činnosti MAS. Výstupem projektu bude metodika, v níž MAS zhodnotí procesy při monitoringu a hodnocení SPL za období 2007 - 13 a představí příklady z praxe jednotlivých MAS. Dále vytvoří společný monitorovací systém, v němž shromáždí data, která umožní sledovat výkony MAS na celém území Libereckého kraje.

Projekt je podpořen ve 22. kole PRV (op. IV.2).

Projektu se účastní: MAS Přiďte pobejt! z.s.,MAS Achát, z.s., MAS Frýdlantsko, z.s., MAS Podještědí, z.s., MAS Rozvoj Tanvaldska, z.s., Obecně prospěšná společnost pro Český ráj, LAG Podralsko. Koordinační MAS je MAS Frýdlantsko, z.s.

Soubory ke stažení:

Metodika ke stažení (3265kB)
Zápis z jednání 30.10.2014 (743kB)
Zápis z jednání 4.11.2014 (732kB)
Zápis z jednání 3.12.2014 (646kB)
Zápis z jednání 22.1.2015 (966kB)
Zápis z jednání 18.3.2015 (409kB)
Zápis z jednání 15.5.2015 (726kB)
Zápis z jednání 8.6.2015 (409kB)

Podívejte se také:

Monitoring a hodnocení v činnosti místní akční skupiny

Monitoring a hodnocení v činnosti místní akční skupiny

Seminář v rámci projektu

Partneři se dne 3.12.2014 školili v semináři Monitoring a hodnocení v činnosti místní akční skupiny. Lektorka, ing. Lenka Mrázová nás srozumitelně a se širokým uplatněním diskuse provedla základními pojmy a konkrétně je přiblížila na monitorovacích indikátorech MAS.

Soubory ke stažení:

Záznam ze semináře (431kB)
Pozvánka na seminář (714kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova