VÝZVY SCLLD

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. v rámci realizace Strategie komunitně vedeného rozvoje (SCLLD) pro období 2014 - 2020 vyhlašuje výzvy v programových rámcích:

 

PLÁNOVANÉ semináře pro žadatele a příjemce

Připravované semináře: 

 

USKUTEČNĚNÉ semináře pro žadatele a příjemce

Zde naleznete pozvánky a prezentace k seminářům pro žadatele a příjemce, které již proběhly.

MAPA PROJEKTŮ NA ÚZEMÍ MAS

Klikněte pro zobrazení mapy, ve které jsou zachyceny projekty realizované samotnou MAS, v její součinnosti nebo žadateli v rámci SCLLD.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova