VÝZVY SCLLD

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. v rámci realizace Strategie komunitně vedeného rozvoje (SCLLD) pro období 2014 - 2020 vyhlašuje výzvy v programových rámcích:

 

PLÁNOVANÉ semináře pro žadatele a příjemce

Seminář pro žadatele OPZ - výzva č. 14 (10.10.2019)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. informuje o konání semináře pro žadatele v rámci výzvy č. 14 na Sociální služby IV.

Kdy: 10. 10. 2019 od 9:00 hod

Kde: Kancelář MAS, Zvědavá ulička 50, Jilemnice

 

USKUTEČNĚNÉ semináře pro žadatele a příjemce

Zde naleznete pozvánky a prezentace k seminářům pro žadatele a příjemce, které již proběhly.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova