Strategie rozvoje pro období 2007-2013

V rámci osvojování schopností v roce 2006 2007 MAS zpracovávala Staretegii rozvoje území MAS "Přiďte pobejt!"o.s. Integrovaná strategie obsahuje sociálně ekonomickou analýzu v těchto oblastech:hospodářský rozvoj, lidské zdroje, infrastruktura, životní prostředí, cestovní ruch, zemedělství, lesnictví. Dále SWOT analýzu, vize, strategické a specifické cíle, návrh opatření. Strategie také obsahuje implementaci a akční plán. 

 Následně bylo zpracováváno SPL , které vycházelo z této strategie. 

Soubory ke stažení:

Strategie rozvoje MAS (998kB)
Akční plán (68kB)
Implementace (118kB)
Datova_cast (700kB)
Spolufinancovani (102kB)

Průběh programového období 2007 - 2013

V tomto programovém období bylo v rámci SPL vyhlášeno celkem 9 výzev ve kterých bylo přijato 90 žádostí a následně podpořeno 81 projektů. Na celém území působnosti MAS žadatelé získali dotační příspěvek ve výši 35 408 146 Kč. Na konečnou realizaci všech vybraných projektů bylo vynaloženo (spolu se spoluúčastí žadatelů) zhruba 60 miliónů Kč.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova