Na co vše lze žádat finance?

V této kapitole naleznete nápady, záměry a příklady, které byly podpořeny

Od roku 2009, kdy byla vyhlášena první výzva k podávání žádostí o dotaci, podpořila MAS více jak čtyři desítky projektů.

Příklady úspěšných projektů nalenete v jednotlivých podrubrikách seřazené podle žadatelů.

Další informace o jednotlivých projektech naleznete v kapitole VÝZVY.

Projekty spolupráce v roce 2013

V tomto roce byl úspěšně zakončen mezinárodní projekt Geopark- rozvoj, poznání, sjednocení a plně jsme se věnovali projektu zaměřenému tradiční kuchyni s názvem Chuť a vůně domova. Více viz v samostatných záložkách…

celý článek

Projekty spolupráce 2012

Projekt Daphne skončil, úspěšně pokračuje projekt Geopark

V roce 2012 jsme také obhájili další projekt spolupráce, věnovaný tradiční kuchyni - Chuť a vůně domova. Jeho program se naplní v roce 2013- vicě viz vlastní záložka

celý článek
Daphne– Institut aplikované ekologie

Daphne– Institut aplikované ekologie

„Plány šetrného hospodaření pro obce a zemědělce v NP Šumava a KRNAP“

Naše MAS zde má roli koordinátora a poradce. Zatímco loňský rok byl zaměřen na zemědělce – na základě 4 seminářů bylo vybráno 7 zemědělských subjektů pro zpracování plánů šetrného hospodaření pro jejich farmu, letošní rok by měl být věnován obdobným způsobem obcím. Závěrem projektu se uskuteční dvě konference, pro zemědělce a obce, s prezentací výstupů projektu.

Součástí zemědělské části projektu byla i exkurze na Moravu, kterou jsme podnikli v dubnu.(viz Aktuality)

celý článek
Daphne představuje plány šetrného hospodaření pro  zemědělce

Daphne představuje plány šetrného hospodaření pro zemědělce

Co přinesla konference v Poniklé

Dne 21. června 2012 se v penzionu Krakonošovo zátiší v Poniklé uskutečnila pracovní konference, věnovaná zemědělské tématice. Téměř 30 účastníků si vzájemně předávalo své názory na tzv. faremní plány, jejichž příprava by se měla opřít o zkušenosti z pilotního projektu zpracování plánů šetrného hospodaření, který řeší Daphne ČR – Institut aplikované ekologie. Setkání se zúčastnili především pracovníci Agentur pro zemědělství a venkov MZe, zástupci MZe a ÚZEI, MŽP, Správy KRNAP. Naše MAS se podílela na zjištění příjemného zázemí včetně občerstvení z místních produktů.

Výstupy konference ukazují, že kolem faremních plánů je mnoho otazníků. Např. Budou faremní plány pro zemědělce povinné? Bude dost poradců, kteří je dokážou pro zájemce připravit v požadované kvalitě?

To jsou otázky, na které je třeba nalézt odpovědi. Vždyť první faremní plány by měly závazně vznikat již v příštím roce.

celý článek

Projekt „Geopark - poznání, rozvoj, sjednocení“,

mezinárodní projekt zahájen - více viz záložka GEOPARK

celý článek

Projekty spolupráce 2011

Kancelář MAS připravuje projekty spolupráce pro 13. kolo výzvy Programu rozvoje venkova.

celý článek

Projekt „Geopark - poznání, rozvoj, sjednocení“

Projekt využívá výjimečných geomorfologických a geologických hodnot regionu.  Projekt nalezl zahraničního partnera - MAS GAL Valle del Crocchio, dále spolupracují OPS pro Český ráj a MAS Brána do Českého ráje, o. s.

V rámci projektu by mělo dojít k setkávání řemeslníků, vzájemnému předávání tradic a metodickému vedení značení turistických tras.

Projekt nebyl v roce 2011 zahájen

celý článek

Projekt „Chuť a vůně domova“

Myšlenka, uchovat staré recepty svedla dohromady MAS Krajina srdce, o. s. OPS pro Český ráj,  LEADER – Loucko a MAS Český les, o. s,. Výstupem měla být nejen společná Kuchařka, ale i nová kuchyně ve Františkově a řada seminářů a kurzů věnovaných tradiční přípravě pokrmů. Bohužel díky administrativnímu pochybení byl tento projekt vyřazen. Přesto bychom rádi část projektu uskutečnili – ještě o něm tedy uslyšíte.

celý článek

Projekty z let 2007 - 2008

Na přelomu let 2007- 2008 uskutečnila MAS vzdělávací programy pro veřejnost v rámci menšího projektu „Zelená energie“, získaného z Grantového programu Libereckého kraje.

Na podzim 2007 proběhly „Zelené úterky“ – poradenská odpoledne pro veřejnost 

 

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova