MAS a šablony?

MAS „Přiďte pobejt!“ nabízí MŠ a ZŠ pomoc s výběrem vhodných šablon, zpracování žádosti, konzultační činnost během realizace projektu a při zpracovávání zpráv o projektu i podporu při jeho zakončování.

Zde je odkaz na potřebné dokumenty pro tuto výzvu:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu

Prezentace ze semináře MAS na téma šablony pro MŠ a ZŠ:

Soubory ke stažení:

seminar_pro_zadatele_web.pptx (2390kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova