Výzva č.02-16-022 - ukončená

Zde je odkaz na již ukončenou výzvu č.02-16-022 a související dokumenty: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova