VÝZVA Šablony II - ukončená

 Dle harmonogramu OPVVV vyhlášena  v únoru 2018

 (uvedené informace se mohou do vyhlášení výzvy lehce změnit!)

  • vyhlášení v únoru 2018, ukončení příjmu žádostí 30. 6. 2019
  • zahájení realizace je možno po ukončení projektu podpořeného v šablonách I.
  • realizace 24 měsíců
  • 1 žádost za RED IZO
  • podporované subjekty: MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ
  • alokace: MŠ, ZŠ – 300 000 + 2500/žák; ostatní IZO – základ 100 000,-
  • minimální výše projektu: 100 000,-
  • nové dotazníky: pro školy, které měly šablony I. bude dotazník jako výstup šablon I. a zároveň vstup šablon II., ostatní budou vyplňovat zcela nový dotazník
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova