VYHLÁŠENÉ VÝZVY

Výzva č. 04 - OPZ

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. vyhlašuje výzvu v rámci SCLLD z Operačního programu Zaměstnanost:

Výzva 04_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Sociální podnikání a začleňování I.

  • Termín vyhlášení výzvy: 20. 10. 2017
  • Termín zahájení příjmu žádostí: 20. 10. 2017
  • Datum ukončení příjmu žádostí : 15. 12. 2017, 12:00

Dokumentace k výzvě ... 

UKONČENÉ VÝZVY

Výzva č. 03 - OPZ (Výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. vyhlašuje výzvu v rámci SCLLD z Operačního programu Zaměstnanost:

03_Zaměstnanost I.

  • Termín vyhlášení výzvy: 20. 10. 2017
  • Termín zahájení příjmu žádostí: 20. 10. 2017
  • Datum ukončení příjmu žádostí : 20. 11. 2017, 12:00

Dokumentace k výzvě ... 

celý článek

Výzva č. 02 - OPZ (Výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. vyhlašuje výzvu v rámci SCLLD z Operačního programu Zaměstnanost.

Výzva 02_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Prorodinná opatření II.

  • Termín vyhlášení výzvy: 20. 10. 2017
  • Termín zahájení příjmu žádostí: 20. 10. 2017
  • Datum ukonční příjmu žádostí : 20. 11. 2017, 12:00

Dokumentace k výzvě ... 

celý článek

Výzva č. 01 OPZ (Výzva ukončena)

Výzva 01_OPZ_Prorodinná opatření_I.

Zde naleznete veškeré relevantní dokumenty k výzvě č. 01 Prorodinná opatření I. MAS "Přiďte pobejt!" z. s. (text výzvy, přílohy, dokumenty související s administrací výzvy aj.). Výzva k předkládání žádostí byla otevřena od 5. 6. do 31. 7. 2017. V současné době je výzva ukončena. Vzhledem k tomu, že jediný podpořený projekt odstoupil od realizace, je alokace výzvy č. 01 přesunuta do výzvy č 02, která bude vyhlášena zhruba v půlce října.

celý článek

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Zde naleznete relevantní dokumenty pro přípravu žádosti o podporu, kterými jste povinni se řídit. Kompletní seznam dokumentace k OP Zaměstnatnost naleznete na webu: www.esfcr.cz, kde je dokumentace průběžně aktualizována.

Soubory ke stažení:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (2508kB)
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce (847kB)
Obvyklé ceny a mzdy/platy (200kB)
Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (256kB)
Pokyny k vyplnění žádosti IS KP14+ (6030kB)
Nejčastější dotazy k prorodinným opatřením (425kB)
Projektový záměr pro intervenční logiku (213kB)
Prezentace ze semináře pro žadatele_8. 6. 2017 (1923kB)
Interní postupy MAS (979kB)

Podívejte se také:

Avíza výzev

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. si Vás dovoluje informovat o plánovaných výzvách v rámci OP Zaměstnanost na podzim 2017. Níže naleznete avíza připravovaných výzev. Upozorňujeme žadatele, že avíza představují základní rámce předpokládaného znění výzev a do doby oficiálního vyhlášení výzev můžou ještě doznat změn! Výzvy přiravujeme k vyhlášení na druhou polovinu září.

V souvislosti s připravovanými výzvami pořádá MAS "Přiďte pobejt!" seminář pro žadatele, dne 9. 10. 2017 na MěÚ Jilemnice. Podrobnější informace naleznete v pozvánce.

celý článek

Harmonogram výzev OPZ 2017

Dne 21.3.2017 Rada MAS schválila harmonogram výzev programového rámce OPZ v rámci realizace SCLLD.

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova