VYHLÁŠENÉ VÝZVY

Výzva č. 11 OPZ_Prorodinná opatření IV.

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. informuje žadatele, že dnes 17. 9. 2018 byla otevřena výzva na Prorodinná opatření v rámci SCLLD z OPZ. Výše alokace je 1 899 217,50 Kč. Termín zahájení příjmu žádostí je 17. 9. 2018 a datum ukončení příjmu žádostí je  20. 12. 2018. Podrobnější informace naleznete v přiložených dokumentech.

Soubory ke stažení:

Výzva_11_OPZ_Prorodinná opatření_IV (643kB)
P1_Podporované aktivity (443kB)
P2_Způsob hodnocení (821kB)

Výzva č. 10 OPZ_Soc.podn. a soc. začl. III.

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. informuje žadatele, že dnes 17. 9. 2018 byla otevřena výzva na Sociální podnikání v rámci SCLLD z OPZ. Výše alokace je 2 000 000 Kč. Termín zahájení příjmu žádostí je 17. 9. 2018 a datum ukončení příjmu žádostí je 20. 12. 2018. Podrobnější informace naleznete v přiložených dokumentech.  

Soubory ke stažení:

Výzva_10_OPZ_Soc.podn.a soc. zacl. (666kB)
P1_Podporované aktivity (689kB)
P2_Způsob hodnocení (841kB)
P3_Podnikatelský plán (609kB)
P4_Sada indikátorů isp (710kB)
P5_Sada indikátoru esp (555kB)
P6_Finanční plán (48kB)

Výzva č. 09 OPZ_Sociální služby II.

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. informuje žadatele, že dnes 17. 9. 2018 byla otevřena výzva na Sociální služby v rámci SCLLD z OPZ. Výše alokace je 2 000 000 Kč. Termín zahájení příjmu žádostí je 17. 9. 2018 a datum ukončení příjmu žádosti je 20. 12. 2018. Podrobnější informace naleznete v přiložených dokumentech.

Soubory ke stažení:

Výzva 09 OPZ_Sociální služby II. (665kB)
P1_Podporované aktivity (996kB)
P2_Způsob hodnocení (838kB)
P3_Principy a vodítka KP (572kB)
P4_Vyrovnávací platba (795kB)
P4a - Údaje o sosiální službě (81kB)
P5_Pomůcka k vyplnění přílohy č. 4a Údaje o soc. sl. (570kB)
P6 - Přehled čerpání vyrovnávaci platby (39kB)

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Zde naleznete relevantní dokumenty pro přípravu žádosti o podporu, kterými jste povinni se řídit. Kompletní seznam dokumentace k OP Zaměstnatnost naleznete na webu: www.esfcr.cz, kde je dokumentace průběžně aktualizována.

Soubory ke stažení:

Obecná část pavidel pro žadatele a příjemce (2505kB)
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce (823kB)
Obvyklé ceny a mzdy/platy (200kB)
Pomůcka k identifikace přímých anepřímých nákladů (256kB)
Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+ (5397kB)
Nejčastější dotazy k prorodinným opatřením (425kB)
Projektový záměr pro intervenční logiku (213kB)
Prezentace ze semináře pro žadatele_8. 6. 2017 (1923kB)
Interní postupy MAS (979kB)

Podívejte se také:

UKONČENÉ VÝZVY

Výzva č. 08_OPZ_Zaměstnanost II. (Výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. dne 21. 5. 2018 ukončila výzvu v rámci SCLLD z Operačního programu Zaměstnanost:

Výzva 08_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Zaměstnanost II.

 • Termín vyhlášení výzvy: 26. 3. 2018
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 26. 3. 2018
 • Datum ukončení příjmu žádostí : 21. 5. 2018, 12:00

Do této výzvy byl předložen 1 projekt. Podrobnější informace naleznete níže.

Dokumentace k výzvě

 

 

celý článek

Výzva č. 07 OPZ_Sociální podnikání II. (Výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. ukončila dne 28. 5. výzvu v rámci SCLLD z Operačního programu Zaměstnanost:

Výzva 07_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Sociální podnikání II.

 • Termín vyhlášení výzvy: 26. 3. 2018
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 26. 3. 2018
 • Datum ukončení příjmu žádostí : 28. 5. 2018, 12:00

V této výzvě nebyl předložen žádný projekt.

Dokumentace k výzvě

celý článek

Výzva č. 06 OPZ_Sociální služby I. (Výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. ukončila dne 21. 5. 2018 výzvu v rámci SCLLD z Operačního programu Zaměstnanost:

Výzva 06_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Sociální služby I.

 • Termín vyhlášení výzvy: 26. 3. 2018
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 26. 3. 2018
 • Datum ukončení příjmu žádostí : 21. 5. 2018, 12:00

V této výzvě nebyl předložen žádný projekt.

Dokumentace k výzvě

celý článek

Výzva č. 05 OPZ_Prorodinná opatření III. (Výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. ukončila dne 21. 5. 2018 výzvu v rámci SCLLD z Operačního programu Zaměstnanost: 

Výzva 05_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Prorodinná opatření III.

 • Termín vyhlášení výzvy: 17. 4. 2018
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 17. 4. 2018
 • Datum ukončení příjmu žádostí : 21. 5. 2018, 12:00

Do této výzvy byl předložen 1 projekt. Podrobnější informace naleznete níže.

Dokumentace k výzvě

celý článek

Výzva č. 04 - OPZ (Výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. vyhlašuje výzvu v rámci SCLLD z Operačního programu Zaměstnanost:

Výzva 04_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Sociální podnikání a začleňování I.

 • Termín vyhlášení výzvy: 20. 10. 2017
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 20. 10. 2017
 • Datum ukončení příjmu žádostí : 15. 12. 2017, 12:00

Do této výzvy nebyl předložen žádný projekt. Alokace výzvy se přesouvá do další výzvy, která je plánovaná na duben 2018.

Dokumentace k výzvě ... 

celý článek

Výzva č. 03 - OPZ (Výzva ukončena)

Výzva v rámci SCLLD z Operačního programu Zaměstnanost: 

Výzva 03_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Zaměstnanost I.


 • Termín vyhlášení výzvy: 20. 10. 2017
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 20. 10. 2017
 • Datum ukončení příjmu žádostí : 20. 11. 2017, 12:00

 

Dokumentace k výzvě

celý článek

Výzva č. 02 - OPZ (Výzva ukončena)

Výzva v rámci SCLLD z Operačního programu Zaměstnanost: 

Výzva 02_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Prorodinná opatření II.


 • Termín vyhlášení výzvy: 20. 10. 2017
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 20. 10. 2017
 • Datum ukončení příjmu žádostí : 20. 11. 2017, 12:00

Dne 17. 1. 2018 byla usnesením  rozhodovacího orgánu MAS - Rady navýšena alokace výzvy z 2 400 000 Kč na 3 084 397,50 Kč z důvodu předložení kvalitních a pro území potřebných projektů s vyššími požadovanými výdaji než byla stanovená alokace.

 

Dokumentace k výzvě

celý článek

Informace o navýšení alokace u výzvy 02_Prorodinná opatření II.

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. informuje žadatele projektů a veřejnost o navýšení alokace výzvy 02_Prorodinná opatření II. Výzva byla vyhlášena s alokací 2 000 000 Kč a trvala od 20. 10. do 20. 11. 2017. V procesu hodnocení - při jednání rozhodovacího orgánu MAS - Rady bylo navrženo navýšit alokaci výzvy. Důvodem pro toto rozhodnutí bylo předložení kvalitních a pro území potřebných projektů, jež svými požadovanými výdaji alokaci výzvy převyšují. Nová alokace výzvy činí 3 084 397,50 Kč.

celý článek

Výzva č. 01 OPZ (Výzva ukončena)

Výzva v rámci SCLLD z Operačního programu Zaměstnanost: 

Výzva 01_MAS „Přiďte pobejt!“_OPZ_Prorodinná opatření I.


 • Termín vyhlášení výzvy: 5. 6. 2017
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 5. 6. 2017
 • Datum ukončení příjmu žádostí : 31. 7. 2017, 12:00

Výzva je ukončena. Vzhledem k tomu, že jediný podpořený projekt odstoupil od realizace, je alokace výzvy č. 01 přesunuta do výzvy č 02, která bude vyhlášena zhruba v půlce října.

 

Dokumentace k výzvě

celý článek

Harmonogram výzev na rok 2018

V přiloženém souboru naleznete harmonogram výzev pro rok 2018, které MAS "Přiďte pobejt!" z. s. plánuje v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlašovat. Oproti původně avizovanému dubnu předpokládá MAS vyhlašovat výzvy v březnu 2018.

celý článek

Harmonogram výzev OPZ 2017

Dne 21.3.2017 Rada MAS schválila harmonogram výzev programového rámce OPZ v rámci realizace SCLLD.

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova