UKONČENÉ VÝZVY

Výzva č. 01 - PRV (Výzva ukončena)

Místní akční skupina „Přiďte pobejt!” z. s. vyhlásila výzvu č. 01 v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

  • Termín vyhlášení výzvy: 19. 6. 2017
  • Termín zahájení příjmu žádostí: 28. 6. 2017
  • Termín ukončení příjmu žádostí: 18. 7. 2017, 12.00 hodin

 

Dokumentace k výzvě ... 


celý článek

AVÍZA VÝZEV

Avízo výzvy č.3

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. si Vás dovoluje informovat o plánované výzvě č.3 v rámci OP PRV. Níže naleznete avízo připravované výzvy. Upozorňujeme žadatele, že avízo představuje základní rámec předpokládaného znění výzvy a do doby oficiálního vyhlášení výzvy může ještě doznat změn! Výzvu přiravujeme k vyhlášení 1.2.2018.

celý článek

Harmonogram výzev PRV 2017

Dne 21.3.2017 Rada MAS schválila harmonogram výzev programového rámce PRV v rámci realizace SCLLD.

Výzva č.1 bude vyhlášena pro aktivity dle pravidel 19.2.1:

1. aktivita dle článku 17 od. 1 a) - Investice do zemědělských podniků

2. aktivita dle článku 17 od. 1 b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

3. aktivita dle článku 19 od. 1 b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

4. aktivita dle článku 26 - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova