VYHLÁŠENÉ VÝZVY

Výzva PRV č.4

Místní akční skupina „Přiďte pobejt!” z. s. vyhlášuje výzvu č. 04 v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

 

  • Termín vyhlášení výzvy: 11. 2. 2019
  • Termín zahájení příjmu žádostí: 11.2.2019
  • Termín ukončení příjmu žádostí: 18.4.2019    

 

Alokace

Fiche č.3: Podnikání na venkově - 3.140.000,- Kč


Dokumentace k výzvě....

UKONČENÉ VÝZVY

Výzva č.3 PRV (Výzva ukončena)

Místní akční skupina „Přiďte pobejt!” z. s. vyhlášuje výzvu č. 03 v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

  • Termín vyhlášení výzvy: 1. 2. 2018
  • Termín zahájení příjmu žádostí: 1.2.2018
  • Termín ukončení příjmu žádostí: 20.4.2018    

Alokace

Fiche č.1: Zemědělské podniky - 1.000.000,-Kč

Fiche č.2: Zemědělské produkty - 1.000.000,-Kč

Fiche č.3: Podnikání na venkově - 2.500.000,- Kč

Fiche č.4: Konkurenceschopné lesnictví - 3.500.000,- Kč

 

Dokumentace k výzvě....

celý článek

Výzva č. 01 - PRV (Výzva ukončena)

Místní akční skupina „Přiďte pobejt!” z. s. vyhlásila výzvu č. 01 v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

  • Termín vyhlášení výzvy: 19. 6. 2017
  • Termín zahájení příjmu žádostí: 28. 6. 2017
  • Termín ukončení příjmu žádostí: 18. 7. 2017, 12.00 hodin

 

Dokumentace k výzvě ... 


celý článek

AVÍZA VÝZEV

Harmonogram výzev PRV 2017

Dne 21.3.2017 Rada MAS schválila harmonogram výzev programového rámce PRV v rámci realizace SCLLD.

Výzva č.1 bude vyhlášena pro aktivity dle pravidel 19.2.1:

1. aktivita dle článku 17 od. 1 a) - Investice do zemědělských podniků

2. aktivita dle článku 17 od. 1 b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

3. aktivita dle článku 19 od. 1 b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

4. aktivita dle článku 26 - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova