Harmonogram výzev IROP 2019

Dne 15.4.2019 Rada MAS schválila aktualizovaný harmonogram výzev programového rámce IROP v rámci realizace SCLLD.

 

V roce 2019 bude vyhlášena výzva MAS "Přiďte pobejt!" k předkládání projektů pro aktivitu:


 • Bezpečnost dopravy - Bezpečně do škol a zaměstnání

Nadřazená výzva ŘO IROP č. 53 Udržitelná doprava

 

Soubory ke stažení:

2019_irop_harmonogram-vyzev-ii.pdf (405kB)

VYHLÁŠENÉ VÝZVY

 -

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Aktuálně platné Interní postupy IROP MAS "Přiďte pobejt!" z. s., vydání 3 (platnost od 27.8.2018)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce naleznete na webových stránkách IROP (www.irop.mmr.cz/.../dokumenty).

Specifická pravidla jsou vždy platná pro konkrétní výzvy. Dokumentace je ke stažení v článku odpovídající výzvy.

UKONČENÉ VÝZVY

Výzva č. 07 - IROP (výzva ukončena)

Investice do kvalitního vzdělávání

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. vyhlašuje dne výzvu k předkládání žádostí v rámci SCLLD do Integrovaného regionálního operačního programu :

„VÝZVA MAS „PŘIĎTE POBEJT!“ – INVESTICE DO KVALITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - II“

 • Termín vyhlášení výzvy: 17. 9. 2018
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 17. 9. 2018
 • Datum ukončení příjmu žádostí : 20. 12. 2018, 12:00

Dokumentace k výzvě ... 

celý článek

Výzva č. 06 - IROP (výzva ukončena)

Sociální podnikání

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. vyhlašuje dne výzvu k předkládání žádostí v rámci SCLLD do Integrovaného regionálního operačního programu :

„VÝZVA MAS „PŘIĎTE POBEJT!“ – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ-INVESTICE - II“

 • Termín vyhlášení výzvy: 17. 9. 2018
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 17. 9. 2018
 • Datum ukončení příjmu žádostí : 20. 12. 2018, 12:00

Dokumentace k výzvě ... 

celý článek

Výzva č. 05 - IROP (výzva ukončena)

Investice do soc. služeb - aktivita SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. vyhlašuje dne výzvu k předkládání žádostí v rámci SCLLD do Integrovaného regionálního operačního programu :

„VÝZVA MAS „PŘIĎTE POBEJT!“ – INVESTICE DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - II“

 • Termín vyhlášení výzvy: 17. 9. 2018
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 17. 9. 2018
 • Datum ukončení příjmu žádostí : 20. 12. 2018, 12:00

Dokumentace k výzvě ... 

celý článek

Výzva č. 04 - IROP (výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí v rámci SCLLD do Integrovaného regionálního operačního programu: 

„VÝZVA „MAS PŘIĎTE POBEJT!“ – INVESTICE DO KVALITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - I“

 • Termín vyhlášení výzvy: 14. 11. 2017
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 14. 11. 2017
 • Datum ukončení příjmu žádostí : 5. 1. 2018, 13:00

Dokumentace k výzvě ... 

celý článek

Výzva č. 03 - IROP (výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí v rámci SCLLD do Integrovaného regionálního operačního programu :

„VÝZVA „MAS PŘIĎTE POBEJT!“ – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INVESTICE - I“

 • Termín vyhlášení výzvy: 14. 11. 2017
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 14. 11. 2017
 • Datum ukončení příjmu žádostí : 5. 1. 2018, 13:00

Dokumentace k výzvě ... 

celý článek

Výzva č. 02 - IROP (výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí v rámci SCLLD do Integrovaného regionálního operačního programu :

„VÝZVA „MAS PŘIĎTE POBEJT!“ – INVESTICE DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - I“

 • Termín vyhlášení výzvy: 14. 11. 2017
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 14. 11. 2017
 • Datum ukončení příjmu žádostí : 5. 1. 2018, 13:00

Dokumentace k výzvě ... 

celý článek

Výzva č. 01 - IROP (výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. vyhlašuje dne výzvu k předkládání žádostí v rámci SCLLD do Integrovaného regionálního operačního programu :

„VÝZVA MAS „PŘIĎTE POBEJT!“ – BEZPEČNĚ DO ŠKOL A ZAMĚSTNÁNÍ - I“

 • Termín vyhlášení výzvy: 14. 11. 2017
 • Termín zahájení příjmu žádostí: 14. 11. 2017
 • Datum ukončení příjmu žádostí : 5. 1. 2018, 13:00

Dokumentace k výzvě ... 

celý článek

Harmonogram výzev IROP 2018

V roce 2018 budou vyhlášeny výzvy MAS "Přiďte pobejt!" k předkládání projektů pro aktivity:

 • Sociální infrastruktura - sociální byty (investice)
 • Sociální podnikání (investice)
 • Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (investice)
celý článek

Harmonogram výzev IROP 2017

Dne 21.3.2017 Rada MAS schválila harmonogram výzev programového rámce IROP v rámci realizace SCLLD.

V tomto roce budou předkládány projekty do podvýzvy MAS v těchto výzvách IROP:

 

Výzva ŘO IROP č. 53 Udržitelná doprava

Výzva ŘO IROP č. 62 Sociální infrastruktura 

Výzva ŘO IROP č. 65 Sociální podnikání

Výzva ŘO IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova