VYHLÁŠENÉ VÝZVY

Výzva č. 01 - IROP

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. vyhlašuje dne 14. 11. 2017 v 00:00  výzvu k předkládání žádostí v rámci SCLLD do Integrovaného regionálního operačního programu :

„VÝZVA MAS „PŘIĎTE POBEJT!“ – BEZPEČNĚ DO ŠKOL A ZAMĚSTNÁNÍ - I“

Datum ukončení příjmu žádostí: 5. 1. 2017, 13.00.

Dokumentace k výzvě ... 

Výzva č. 02 - IROP

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. vyhlašuje dne 14. 11. 2017 v 00:00  výzvu k předkládání žádostí v rámci SCLLD do Integrovaného regionálního operačního programu :

„VÝZVA „MAS PŘIĎTE POBEJT!“ – INVESTICE DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - I“

Datum ukončení příjmu žádostí: 5. 1. 2017, 13.00.

Dokumentace k výzvě ... 

Výzva č. 03 - IROP

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. vyhlašuje dne 14. 11. 2017 v 00:00  výzvu k předkládání žádostí v rámci SCLLD do Integrovaného regionálního operačního programu :

„VÝZVA „MAS PŘIĎTE POBEJT!“ – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INVESTICE - I“

Datum ukončení příjmu žádostí: 5. 1. 2017, 13.00.

Dokumentace k výzvě ... 

Výzva č. 04 - IROP

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. vyhlašuje dne 14. 11. 2017 v 00:00  výzvu k předkládání žádostí v rámci SCLLD do Integrovaného regionálního operačního programu: 

„VÝZVA „MAS PŘIĎTE POBEJT!“ – INVESTICE DO KVALITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - I“

Datum ukončení příjmu žádostí: 5. 1. 2017, 13.00.

Dokumentace k výzvě ... 

Harmonogram výzev IROP 2017

Dne 21.3.2017 Rada MAS schválila harmonogram výzev programového rámce IROP v rámci realizace SCLLD.

V tomto roce budou předkládány projekty do podvýzvy MAS v těchto výzvách IROP:

 

Výzva ŘO IROP č. 53 Udržitelná doprava

Výzva ŘO IROP č. 62 Sociální infrastruktura 

Výzva ŘO IROP č. 65 Sociální podnikání

Výzva ŘO IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova