Výzva č. 04 - IROP (výzva ukončena)

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí v rámci SCLLD do Integrovaného regionálního operačního programu: 

„VÝZVA „MAS PŘIĎTE POBEJT!“ – INVESTICE DO KVALITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - I“

  • Termín vyhlášení výzvy: 14. 11. 2017
  • Termín zahájení příjmu žádostí: 14. 11. 2017
  • Datum ukončení příjmu žádostí : 5. 1. 2018, 13:00

Dokumentace k výzvě ... 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova