Výzva č. 07 - IROP (výzva ukončena)

Investice do kvalitního vzdělávání

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. vyhlašuje dne výzvu k předkládání žádostí v rámci SCLLD do Integrovaného regionálního operačního programu :

„VÝZVA MAS „PŘIĎTE POBEJT!“ – INVESTICE DO KVALITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - II“

  • Termín vyhlášení výzvy: 17. 9. 2018
  • Termín zahájení příjmu žádostí: 17. 9. 2018
  • Datum ukončení příjmu žádostí : 20. 12. 2018, 12:00

Dokumentace k výzvě ... 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova