AKTUALITY 2018

První výzvy IROP ukončeny

Dne 5.1.2018 byly ukončeny výzvy k předkládání žádostí v programovém rámci IROP.

Seznamy přijatých projektů jsou uveřejněny v dokumentaci příslušné výzvy.

celý článek

AKTUALITY 2017

Semináře pro žadatele IROP v prosinci 2017

Ve dnech 12. a 14. 2017 se uskutečnily semináře pro žadatele o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

Více informací ... 

celý článek

Nové výzvy MAS vyhlášeny

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. vyhlašuje dne 20. 10. 2017 ve 12:00 další výzvy v rámci SCLLD z Operačního programu Zaměstnanost.

Podrobnější informace naleznete na níže připojeném odkazu.

celý článek

Přednáška Sociální podnikání 13. 10. 2017

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. uspořádala v souvislosti s vyhlašovanou výzvou na sociální podnikání v rámci OPZ přednášku na téma Sociální podnikání a jak s ním začít?

Více informací ...

celý článek

První výzvy MAS ukončeny

Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu rozvoje venkova do oblastí, tzv. fichí: Zemědělské podnikyZemědělské produktyPodnikání na venkově a Konkurenceschopné lesnictví. byla ukončena dne 18. 7. 2017. 

Výzva v rámci Operačního programu Zaměstnanost na Prorodinná opatření trvala do 31. 7. 2017. 

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

celý článek
Záměr pronájmu restaurace Pod Javorem v Křížlicích (včetně bytu 1+1 pro provozovatele).

Záměr pronájmu restaurace Pod Javorem v Křížlicích (včetně bytu 1+1 pro provozovatele).

Pronájem je možný od 1. 10. 2017. Nabídky podávejte do 6. 9. 2017 na obecní úřad Jestřabí v Krkonoších, sídlo Roudnice 42, tel. číslo 724 179 452.

celý článek
Dřevosochokování 2017

Dřevosochokování 2017

Františkov

Jménem člena MAS Starý kravín o.s. si Vás dovolujeme pozvat na tradiční, velmi oblíbené DŘEVOSOCHOKOVÁNÍ, které se koná 4. 7. - 8. 7. 2017

celý článek

Seminář pro žadatele a příjemce

k výzvám OPZ a PRV

8.6.2017 od 14.00 do 17.00

v zasedací místnosti Městského úřadu Jilemnice

celý článek
Oslavy Dne Země

Oslavy Dne Země

pro děti základních škol Jilemnice a Studence

V pátek 21. dubna 2017 se opět sejdeme k oslavám Dne Země. Na děti z 1. stupně škol čeká 9 stanovišt v zámeckém parku v Jilemnici, větší děti si projdou podobný okruh zvaný Mez-louka-ves ve Žlábku.
Více informací naleznete na přiloženém plakátku.

celý článek

Pozvánka na Valnou hromadu

Valná hromada spolku se koná  dne 23. 3. 2017 od 15,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Jilemnici

Program:
Zahájení
Schválení programu valné hromady
Volba sčítací a návrhové komise
Schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2016, zpráva dozorčí rady
Schválení členských příspěvků pro rok 2017
Programové rámce SCLLD
MAP Jilemnicko
Diskuse
Návrh a schválení usnesení
Závěr

Prosíme Vás, o potvrzení Vaší účasti do 16.3. 2017 na adresu: masjilemnice@seznam.cz, nebo telefonicky na mob. 734 548 207.

Děkujeme.

Za MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.

Krakonošův ranč – hospodářské družstvo,zastoupený Alenou Šedou (předsedkyně) 

celý článek

MAS

výběrové řízení

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. vyhlašuje dne 20. 2. 2017 výběrové řízení na obsazení pozice
hlavního manažera kanceláře.

Hlavní manažer odpovídá za řízení kanceláře a výkon projektového managementu u projektů
spolku, především SCLLD MAS „Přiďte pobejt!“ z.s. 2014-2020.

Více čtěte v příloze.

celý článek
Krasojízdy na rohačkách v neděli

Krasojízdy na rohačkách v neděli

Zveme Vás na jízdy starých saních

Krasojízdy na rohačkách
v neděli  5. února 2017 od 9,30 hodin ve Zvědavé uličce.

Navzdory špatnému počasí se opět sejdeme v Jilemnici!

Sáňkovat tentokrát budeme na louce u hřbitova, kde se uskutečnil už jeden z ročníků jízd. Vyšší sportovní náročnost akce jistá.

Přijďte i Vy se starými saněmi, rejdami, vlčky či rohačkami v dobovém oblečení.
Na všechny účastníky čekají ceny! Občerstvení zajištěno!

celý článek
Krakonošova jízda

Krakonošova jízda

Čistá u Horek

V sobotu 4. února 2017 se uskuteční ve Čisté jízda ...na čemkoliv, zvaná Krakonošova. Více v pozvánce.

celý článek
Výběrové řízení

Výběrové řízení

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. vyhlašuje dne 18.1.2017 výběrové řízení na obsazení pozice

v rámci realizace projektu Místní akční plán Jilemnicko.

 

Hlavní manažer projektu

 MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.  je nezisková organizace se sídlem v Jilemnici, jejíž hlavní činností je realizace komunitně vedeného místního rozvoje území. Projekt MAP je realizován z výzvy č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV, kterou vyhlásil Řídící orgán OP VVV dne 8. září 2015.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního zdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem projektu je podporovat společné plánování nebo sdílení aktivit v území, zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, zlepšit spolupráci formálního a neformálního vzdělávání a ostatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka. Hlavním přínosem realizace MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v daném regionu.

 

Náplň práce

Hlavní manažer projektu odpovídá za ucelené řízení a výkon projektového managementu projektu s rozpočtem cca 3,2 mil. Kč financovaného z výzvy  02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV.

 • komplexní řízení a administrace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jilemnice v souladu s podmínkami příjemce dotace,
 • monitorování postupu prací, harmonogramu, kontrola věcného plnění aktivit projektu členy odborného týmu,
 • řízení změn projektu,
 • zpracování průběžných a monitorovacích zpráv projektu, účast na kontrolách projektu,
 • zpracování  strategického rámce, akčního plánu ve spolupráci s realizačním  a odborným týmem,
 • vedení realizačního týmu projektu, zajištění aktivity Řídícího výboru – odborní garanti + pracovní skupiny, příprava podkladů pro jednání, zpracování zápisů, vykonávání dílčíchadministrativních prací, archivace dokumentů apod.,
 • sběr dat a monitoring území, vč. analýz plynoucích z monitoringu území
 • organizace jednání, akcí, seminářů,
 • komunikace se zájmovými skupinami,
 • zajišťování PR projektu,
 • komunikace s dalšími týmy MAP v ČR,

 

Požadujeme

 •  dokončené VŠ vzdělání (vzdělání pedagogického směru výhodou),
 • zkušenosti s projektovým a dotačním managementem, znalosti a dovednosti odpovídající popisu kvalifikačního standardu „Manažer projektu“ v Národní soustavě kvalifikací, č.  (kód: 63-007-R) - certifikát výhodou
 • zkušenosti s tvorbou a řízením projektů či strategií,
 • zkušenosti s vedením týmu,
 • schopnost týmové práce,
 • schopnost vystupovat před skupinou lidí,
 • asertivní komunikace, orientace na výsledek, důslednost, spolehlivost a samostatnost, komunikativnost, organizační schopnosti,
 •  pozitivní přístup ke změnám
 •  výborná znalost práce na PC – kancelářské programy Word, Excel, Outlook,
 •  řidičský průkaz skupiny „B“, automobil z důvodu nutnosti pohybu po regionu,

 

Oceníme

 •  orientaci v oblasti pedagogických přístupů, školství, inovativních metod, komunitní práce výhodou,
 • orientace v operačních programech 2014 – 2020,
 • znalost práce v systému MS2014+,
 • znalost místního prostředí, pozitivní vztah k regionu a k jeho rozvoji,

 

Nabízíme

 • 1,0  pracovní úvazek na dobu určitou do 31. 1. 2018 se zkušební dobou 3 měsíce a s možností prodloužení v návazném projektu nebo dalších aktivitách organizace,
 • předpoklad nástupu únor 2017,
 • odpovídající platové ohodnocení,
 • místo výkonu práce v Jilemnici a terénu v dotčeném území MAP (ORP Jilemnice a Vysoké nad Jizerou), částečně možná práce z domova
 • práci v malém kolektivu,
 • kreativní práci, možnost uplatnění vlastních inovací

 

Požadované dokumenty v přihlášce

 •  motivační dopis v rozsahu max. 1 strany A4 včetně očekávaného hrubého měsíčního příjmu,
 •  profesní (strukturovaný) životopis s kontaktními údaji vč. referencí pro ověření údajů,
 • doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání, doložení dalších skutečností uváděných v CV,
 • přehled se zkušenostmi v oblasti projektového a dotačního managementu,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů)

 

Dokumenty doručte nejpozději do 26. 1. 2017 na adresu:

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s., Zvědavá ulička 50, Jilemnice 514 01

Obálku označte „VŘ – neotvírat“.

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru v kanceláři MAS „Přiďte pobejt!“ z. s., Zvědavá ulička 50, Jilemnice  dne 30.1.2016.

 

Pokud se v tomto termínu nemůžete zúčastnit, uveďte tuto skutečnost prosím již v motivačním dopise.

Více informací u Věry Noskové, výhradně na emailu masjilemnice@seznam.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoli v jeho průběhu zrušit, nebo nevybrat žádného zájemce.

celý článek

AKTUALITY 2016

Co je nového?

MAS "Přiďte pobejt!" se věnuje projektu vzdělávání Místní akční plán pro Jilemnicko (MAP Jilemnicko).
Stále čekáme na schválení strategie CLLD, abychom mohli opět podporovat rozvoj regionu.

celý článek

Den Země 2016

pátek 22. dubna

Děti škol z Jilemnice a Studence opět stráví den venku hrami a poznáváním

Zastávky v zámeckém parku:
Kde to mám rád-Jarní rostliny-Mravenčení-Jak přežít zimu-Hry skautů-Ptačí zastavení-Trampoty se zvířaty- Poznej život lýkožrouta

Na Hraběnce:
Kde to mám rád -Koho potkám v revíru-Co nového na Hraběnce-Kam až dohlédne?-Motýli-Jaro v lese- Život pro krkonošské louky- Kompostujeme-Skauti a jejich hry-Když se řekne Fair Trade

Pořádá MAS „Přiďte pobejt!“, město Jilemnice a Správa KRNAP

celý článek

Pozvanka na Valnou hromadu

Pozvánka na Valnou hromadu

 Dne:            15. 3. 2016

                     od 15,00 hodin

                     v zasedací místnosti MěÚ v Jilemnici

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu valné hromady
 3. Volba sčítací a návrhové komise
 4. Schválení výroční zprávy a účetnízávěrky za rok 2015, zpráva dozorčí rady
 5. Schválení členských příspěvků pro rok 2016
 6. Schválení SCLLD
 7. Diskuse
 8. Návrh a schválení usnesení
 9. Závěr

Prosíme Vás, o potvrzení Vaší účasti do 10.3. 2016 na adresu: masjilemnice@seznam.cz, nebo telefonicky na mob. 734 548 207.

celý článek

Pozvánka pro zástupce obcí

v rámci IROP

Dovolujeme si vás  pozvat na společnou besedu  k dopracování strategie MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. pro začínající plánovací období, která se bude konat dne 3. 2. 2016 od 15 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Jilemnici

         Téma: Rozvojový potenciál území v rámci Operačního programu IROP

Výstup z jednání bude důležitým pokladem pro zaměření strategie MAS do podporované oblasti Programového rámce IROP na období 2014-2020.

Prosím o potvrzení Vaší účasti na emailové adrese: masjilemnice@seznam.cz

celý článek

Pozvánka pro zemedělce a podnikatele

v rámci PRV

Dovolujeme si vás  pozvat na společnou besedu  k dopracování strategie MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. pro začínající plánovací období, která se bude konat dne 3. 2. 2016 od 10 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Jilemnici.

Téma: Rozvojový potenciál území v rámci Programu rozvoje venkova.

Výstup z jednání bude důležitým pokladem pro zaměření strategie MAS „Přiďte pobejt!“do podporované oblasti Programového rámce PRV na období 2015 - 2020.

Prosím o potvrzení Vaší účasti na emailové adrese: masjilemnice@seznam.cz

celý článek

Pozvánka pro neziskové organizace

v rámci OP Zaměstnanost

Dovolujeme si vás  pozvat na společnou setkání  k dopracování strategie MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. pro začínající plánovací období, která se bude konat dne 4. 2. 2016 od 14 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Jilemnici

Téma: Rozvojový potenciál území v rámci OP Zaměstnanost – možnost čerpání finančních prostředků MAS

Výstup z jednání bude důležitým pokladem pro zaměření strategie MAS do podporované oblasti Programového rámce OPZ na období 2014-2020.

Prosím o potvrzení Vaší účasti na emailové adrese: masjilemnice@seznam.cz

celý článek

Krasojízdy na rohačkách

Zrušeno pro nedostatek sněhu!!!

Zima přeje připraveným. Sněží, a proto vyhlašujeme oblíbenou akci
Krasojízdy na rohačkách
sobota 30. ledna od 9,30 hodin ve Zvědavé uličce.

Přijďte i Vy se starými saněmi, rejdami, vlčky či rohačkami v dobovém oblečení.
Na všechny účastníky čekají ceny.
Občerstvení připraví hasiči z Nedaříže.

 

celý článek

AKTUALITY 2015

Pozvánka na valnou hromadu

Zveme Vás na valnou hromadu MAS "Přiďte pobejt!" z. s.

Dne:            18. 11. 2015

                     od 16,00 hodin

                     v zasedací místnosti MěÚ v Jilemnici

 Program:

 •  Zahájení
 •  Schválení programu valné hromady
 •  Volba sčítací a návrhové komise
 •  Schválení změn ve stanovách
 •  Diskuse
 •  Návrh a schválení usnesení
 •  Závěr
celý článek

MAP

Místní akční skupina "Přiďte pobejt!" z. s. společně s Jilemnicko-svazkem obcí zorganizovala setkání zřizovatelů škol a ředitelů. Zde byla prezentován postup zpracování Místních akčních plánů pro vzdělávání. Prezentace je níže připojena. 

celý článek
Slavnosti Geoparku

Slavnosti Geoparku

Zveme Vás na prezentaci  řemeslníků v rámci akce

Slavnosti Geoparku

22.8. 2015 od 9 hodin, v rámci 27.SOBOTECKÉHO JARMARKU

celý článek

Pozvánka na Valnou hromadu

Dne:            18. 8. 2015

                     od 16,00 hodin

                     v zasedací místnosti MěÚ v Jilemnici

   Program:

 1.   Zahájení
 2.  Schválení programu valné hromady
 3.  Volba sčítací a návrhové komise
 4.  Schválení změn ve stanovách
 5.  Evaluace a monitoring SPL 2007-2014
 6.  Seznámení se Strategií komunitně vedeného rozvoje pro období 2014-2020
 7.  Diskuse
 8. Návrh a schválení usnesení
 9. Závěr

 

Vzhledem k prázdninovému termínu prosíme Vás, o potvrzení účasti do 31.7. 2015 na adresu: vera.noskova@seznam.cz, nebo telefonicky na mob. 734 548 207. Děkujeme.

 

                                             

 

celý článek

Metodika

Zveřejňujeme metodiku pro monitoring a hodnocení programu Leader

Výstupem realizace projektu EVALUACE A MONITORING: Příklady dobré praxe z Libereckého kraje 2007 - 2013 je metodika, kterou jsme zveřejnili spolu s dalšími informacemi o projektu v sekci Projekty spolupráce.
celý článek
Den Země podesáté

Den Země podesáté

Naše Země na oslavy svého svátku v Jilemnici opět připravila krásné počasí. Větším školákům se pěkně šlo velkou trasou, která letos vedla kolem Hančova domku, Hrabačovské zvoničky na Vyhlídku, ke kapli sv. Izidora a zpět do zámeckého parku. Tady v menším okruhu obcházely své lektory děti 3. a 4. tříd. Na každém okruhu na děti čekalo 10 tematických stanovišť. Společným, 11. zastavením byl stánek Fair Trade, který letos hojně využila k nákupům veřejnost. Akce se zúčastnily základní školy z Jilemnice, praktická škola z Jilemnice, přišly i děti ze stacionáře. Z přespolních škol jsme uvítali Studenec a Poniklou. Celkem se na trati vystřídalo přes 300 dětí.

celý článek
Na oslavách Dne Země se sejdeme již podesáté

Na oslavách Dne Země se sejdeme již podesáté

Pátek 24. dubna 2015

Akce je určena pro děti 4. – 6. tříd základních škol z Jilemnice, Studence, Poniklé, Víchové a Vítkovic, mateřské školy i veřejnost a pravidelně se jí účastní téměř 300 dětí i dospělých.
Na děti čekají již tradičně dvě trasy. Pro malé děti v zámeckém parku, větší děti si projdou zhruba 3 kilometrovou trasu za Jilemnicí kolem Vyhlídky a Kozince. Na každém okruhu je pro děti připraveno 10 tématických stanovišť.

Začátek v 8 hodin u zámecké brány v Jilemnici.

celý článek
Na fichtlu doMaroka

Na fichtlu doMaroka

16. dubna 2015 Čistá u Horek – Spolkový dům

O úžasném putování z Podkrkonoší do Afriky v sedle Jawa 50 Mustang.

Vyprávějí Dominik a Petr Vaňkovi, Miroslav Stejskal a Jaroslav Šíma

celý článek
Víkend s mushingem

Víkend s mushingem

11. – 12. dubna 2015

- setkání s musherem Pavlem Pfeiferem

- vprávění o chovu tažných psů a mezinárodních závodech

- jízdy na káře, tažené psím spřežením (neděle)

Připravil Eurohusky team a obec Čistá u Horek

celý článek
Turnaj v mariáši v Čisté

Turnaj v mariáši v Čisté

Pořádá Sbor dobrovolných hasičů

V sobotu 14. března ve Spolkovém domě.

Prezentace od 7,30 h, začátek 8,45 h.

Občerstvení zajištěno, ceny čekají.

celý článek

Sojčí pírko za kloboučkem

Pozvánka do Čisté nejen pro myslivce

Dne 27. a 28. března se v Čisté koná přehlídka mysliveckých trofejí.

celý článek
Zvědavá ulička byla naše!

Zvědavá ulička byla naše!

Krasojízdy na rohačkách absolvovalo 15 posádek

Přes neslibný počátek zimy se v pondělí začal sypat sníh a v sobotu 31. 1. už jsme jeli na saních. Sešly se dvoje vlčky, jedny rejdy a dvanáct nejrůznějších dřevěných saních, soutěžících v kategorii Ostatní.

Jízda byly tentokrát ztíženy úkolem trefit koulí masopustní prase. Vše se povedlo a na své si přišli soutěžící i diváci, kteří se občerstvovali u stánku nedařížských hasičů. Za rok se sejdeme zase na trati.

celý článek
Krasojízdy na rohačkách v sobotu!

Krasojízdy na rohačkách v sobotu!

Zvědavá ulička pod sněhem!

Připravujeme Krasojízdy na rohačkách, jakožto i rejdách, vlčkách a dalších saních!

Sneste z půdy staré sané, stylově se k nim oblečte a přijďte na start!

Zvědavá ulička  - sobota 31. ledna 2015

Začátek  - 9,30 h

V případě nepřízně počasí se akce posouvá. Sledujte naše webové stránky!

celý článek

Valná hromada

Pozvánka na valnou hromadu

 Dne:            20.1. 2015

                     od 15,00 hodin

                     v zasedací místnosti MěÚ v Jilemnici

   Program:

1.  Zahájení

2. Schválení programu valné hromady

3. Volba sčítací, návrhové komise, volební komise

4. Schválení změn ve stanovách a v jednacím řádu pro zapsaný spolek

5. Volby do orgánů MAS

6. Schválení výroční zprávy a účetní uzávěrky za rok 2014

7. Seznámení se Strategií komunitně vedeného rozvoje pro období 2014-2020

8. Diskuse

9. Návrh a schválení usnesení

10. Závěr

  Prosíme o potvrzení Vaší účasti na adrese: vera.noskova@seznam.cz.

 

celý článek

AKTUALITY 2014

Krkonoše originální produkt

MAS Krkonoše vyhlašuje výzvu

Výzva k předkládání Žádostí o udělení značky KRKONOŠE originální produkt

Uzávěrka příjmu žádostí je 7.11.2014. Certifikovat lze např. potraviny, zemědělské produkty, řemeslné výrobky, umělecká díla, nebo přírodní produkty bez ohledu na to, zda se jedná o řemeslníka, firmu, nebo výrobce, který má řemeslo jen jako koníček. Rozhodující je původ výrobku, kvalita, šetrnost k přírodě a vazba na region

celý článek
Pozvánka

Pozvánka

Soutěž

MAS „Přiďte pobejt!“ o. s. vyhlašuje soutěž o nejlepšího podkrkonošského utopence.

Dne 10.8. 2014 ve 13 hodin, v okolí Muzea Starý Kravín ve Františkově při oslavě svátku kovářů KOVOSOCHÁNÍ

Registrace utopenců do soutěže proběhne v neděli ráno u pani Brožové v Muzeu.

 

Akce se koná v rámci národního projektu spolupráce Chuť a vůně domova.

celý článek
Pozvánka

Pozvánka na besedu

Zveme Vás na veřejnou besedu k rozvoji našeho regionu

 Dne 24.června 2014

od 15:00 hodin

v zasedací místnosti Městského úřadu v  Jilemnici

Beseda proběhne pod vedením paní Blaženy Huškové

celý článek

Demostrace

Projednávání podpory venkovské ekonomiky v ČR z Evropských fondů se na Ministerstvu průmyslu „zaseklo“. Ministerstvo nechce do připravovaného Operačního programu podnikání pro konkurenceschopnost zahrnout podporu mikropodniků prostřednictvím nástroje komunitně vedeného místního rozvoje a MAS.

Proto je svolána před Ministerstvo průmyslu a obchodu na den 25. června 2014 od 10 h demonstrace.

Přijeďte podpořit venkov do Prahy!

 Radim Sršeň, místopředseda SMS ČR

Radan Večerka, místopředseda SPOV ČR

celý článek
Den Země 2014

Den Země 2014

Devátý ročník oslav svátku Země se vydařil. Sluníčko hřálo, lektoři nezklamali, a to ani na velkém okruhu (dospěláci), ani v zámeckém parku, kde všech 9 zastavení vedli žáci vyšších tříd ZŠ Komenského. Na programu se již tradičně podíleli také skauti ze střediska Jilm. Nové téma tohoto ročníku - Geopark Český ráj, dětem otevřelo cestu k poznávání území, které zasahuje až na Jilemnicko. Akce se zúčastnily téměř tři stovky dětí z jilemnických škol.

celý článek
Země slaví

Země slaví

pátek 25. dubna 2014

Děti základních škol Jilemnice oslaví svátek Země již tradičně v přírodě. Na menší děti čeká okruh plná zajímavých zastávek a her v Zámeckém parku, větší se vydají do Žlábku. I tady budou připraveni lektoři s tématy Jarní rostliny, Mravenčení, Hry se skauty, Když se řekne Geopark,  Máte rádi kameny?, Co žije v rybníce, Les a další. Vítána je i veřejnost! Začátek v 8 hodin.

celý článek

Pozvánka

Zveme vás na společnou besedu  nad současným stavem a budoucí podobou území MAS „Přiďte pobejt!“o.s., která se bude konat:
27.března od 13:00 hod zasedací místnosti Městského úřadu v Jilemnici.
Debata k tématu: Rozvojový potenciál území.
Výstup z jednání bude důležitým pokladem pro zaměření strategie MAS do podporovaných oblastí na období 2014-2020.
Beseda proběhne pod vedením paní Blaženy Huškové

celý článek
Pozvánka na Valnou hromaduProgram

Pozvánka na Valnou hromadu

Zveme Vás na Valnou hromadu

Dne 25.3.2014   od 15,00 hodin v zasedací místnosti  MěÚ v Jilemnici.
Prosíme o potvrzení  účasti na adrese: vera.noskova@seznam.cz.

celý článek

Krasojízdy na rohačkách 2014 se ruší!

Sáně letos zahálí

Jak už asi tušíte, v letošním roce se na společném sáňkování ve Zvědavé uličce v Jilemnici neuvidíme. Ač jsme do poslední chvíle doufali, nezdá se, že by se zima do Jilemnice do konce týdne vrátila.

Budeme se těšit na příští rok, kdy nás počasí už nezaskočí, protože budeme připraveni i na bezsněžnou variantu.
Opatrujte saně, přátelé!

celý článek
Jiří Šlitr

Jiří Šlitr

sobota 15. února 2014 od 14 h

Příznivce písniček a textů dua Suchý - Šlitr zveme v sobotu odpoledne do Zálesní Lhoty. Občanské sdružení Stará škola zde připomene 90. narozeniny svého rodáka Jiřího Šlitra u jeho rodného domku. Písně ze Semaforu budou znít v nedaleké hospůdce v podání místních i přespolních kapel i hudební veřejnosti, doufejme, až do noci.
Srdečně zveme!

celý článek
Krasojízdy na rohačkách

Krasojízdy na rohačkách

sobota 15. února 2014

Ctitele zimních sportů, skijáky a sáňkující veřejnost zveme na tradiční jízdy Zvědavou uličkou v Jilemnici! Staré saně a dobové oblečení podmínkou! Na úspěšné jezdce čekají chutné ceny od regionálních výrobců, obecenstvo pak občerstvení z kuchyně nedařížských hasičů.

Začátek v 9,30 ve Zvědavé uličce.

 

celý článek
Kuchařka čtyř regionů

Kuchařka čtyř regionů

Chuť a vůně domova

Zde můžete nahlédnout do kuchařky čtyř regionů. Touto kuchařkou Vám chceme připomenout jídla, která se u nás vařila ze zeleniny a ovoce, vypěstovaných na českých zahrádkách, a z toho, co se chovalo na dvorku chalup. 

Kuchařku, která vznikla v rámci stejnojmenného projektu, můžete získat v kanceláři MAS "Přiďte pobejt!".

Kuchařka je k nahlédnutí nebo k vyzvednutí v kanceláři MAS. Zdarma k dispozici bude poskytnuta provozovatelům restaurací a pohostínských zařízení na území MAS.

celý článek

Jak nás vidíte?

Dotazník napoví

Roky činnosti MAS „Přiďte pobejt!“ ve regionu se staly i hlavním tématem bakalářské práce. Studentka nyní sbírá prostřednictvím dotazníku informace, které budou zároveň sloužit i nám při zpracování nové strategie rozvoje území do dalších let.

Prosím věnujte několik minut dotazníku. Děkujeme.

celý článek

AKTUALITY 2013

PF 2014

PF 2014

I když horizonty roku 2014 jsou trochu mlhavé, náš cíl je jasný: dál podporovat rozkvět regionu, uchovávat jeho tradice a sdružovat lidi, kterým budoucnost Krkonoš leží na mysli. Šťastnou cestu novým rokem, přátelé!

celý článek

Setkání všech šikovných a nápaditých lidiček

Jablonec nad Jizerou v sobotu 19. října 2013

Zveme vás na tradiční akci Ten dělá to, a ten zas..., kterou pořádá místní Klub žen. Ukázky domácí lidové tvořivosti jsou tentokrát ještě i s překvapením!

Začátek v 9 hodin

celý článek
Zveme vás na posvícení do Poniklé

Zveme vás na posvícení do Poniklé

sobota 21. září 2013 od 13 hodin

Opět budeme vařit jídla našich babiček, tentokrát z toho, co nám přináší podzim.  Cena čeká na kuchařku  s nejlepším  posvícenským  koláčem i na malé hosty, kteří se zúčastní soutěže o nejhezčího Bramboráčka.  Dozvíme se něco i o posvíceneckých obyčejích.  Přijďte si připomenout  tradice našeho kraje. Pořádá Okrašlovací spolek z Poniklé a MAS  „Přiďte pobejt!“

celý článek

Podzimní koňský tábor na Janovce

Janovka o.s. a sdružení Most ke vzdělání pořádají 4.-6. října 2013 víkendovou akci
na koních. Více v přiloženém letáčku. Přihlášky do 23.září 2013.

celý článek
Kurz Buřany – Tradiční jídla z Krkonoš

Kurz Buřany – Tradiční jídla z Krkonoš

Příprava a ochutnávka tradičních jídel připravovaných v Krkonoších dle receptů  našich babiček. V tomto duchu se nesl další kurz vaření pro veřejnost. Pod vedením lektora jsme si tentokrát vyzkoušeli recepty bohatší na zdroj bílkovin, vařili jsme z králičího masa. Domácí chov králíků je od pradávna rozšířen především  v nižších horských oblastech a v kuchyni  je využíván dodnes.

Buřanské údolí, stylová roubená chalupa s kachlovými kamny a příjemná hudba dokreslovala krkonošskou atmosféru tohoto kurzu.

celý článek
Kurz vaření na téma tradiční jídla z Krkonoš

Kurz vaření na téma tradiční jídla z Krkonoš

chtěli bychom Vás touto cestou pozvat na  kurz vaření tradičních jídel z Krkonoš, který je pořádán 20.7.2013 pro  širokou veřejnost. Kurz vaření včetně doprovodného programu je zdarma.

Více informací naleznete v přiloženém souboru.

celý článek
Svatojanská postýlka

Svatojanská postýlka

aneb návrat s tradicím

Pěkný svatojanský zvyk jsme si připomněli v neděli se 23. června v Poniklé. Jak si ještě mnohé účastnice pamatují, stlaní ošatky s bylinkami, ve které nechával sv. Jan přes noc dětem drobný dárek, patřilo k tradičním zvykům české části Krkonoš ještě někdy v poválečném období. My jsme si vše opět vyzkoušeli a připomněli díky povídání dr. Jany Sojkové, v útulném prostředí Muzea krkonošských řemesel. Setkání u postýlky doprovázelo povídání o bylinkách a ochutnávky bylinkových jídel.

celý článek
Přijďte se vyjádřit k připravované strategii MAS pro Jilemnicko

Přijďte se vyjádřit k připravované strategii MAS pro Jilemnicko

středa 19. června v 14:00 hodin v přísálí SD Jilm v Jilemnici.

Zveme vás na společné jednání nad současným stavem a budoucí podobou území MAS „Přiďte pobejt!“o.s. Těšíme se i na Váš hlas a Vaše názory.

Sejdeme se u lehkého občerstvení ve 14 hodin a vlastní jednání zahájíme ve 14,30 hod.

celý článek
Jak se dříve vařilo...

Jak se dříve vařilo...

Soutěž o nejlepší tradiční krkonošské jídlo s bylinkami

Srdečně vás zveme v neděli 23. června do Poniklé. Máte možnost se zúčastnit ochutnávky a soutěže v tradičních recepturách, využívajících krkonošké bylinky. V rámci projektu spolupráve MAS Chuť a vůně domova proběhne v 17 hodin hodnocení přinesených pokrmů, nejzdatnější kuchařky získají kanafasové zástěrky.

Přijďte i Vy s připraveným krkonošským jídlem s bylinkami!

celý článek

130. výročí otevření školy v Čisté u Horek

21. - 23. června 2013

Výročí otevření školy oslaví v Čisté i rodáci a přátelé obce, kteří se na tento víkend sjedou v obci. Bohatý program zajištěn.

celý článek

Památky jižního Jilemnicka

slavnostní zakončení projektu

Mateřské centrum Barvínek Čistá u Horek, o.s. vás srdečně zve na slavnostní odhalení obnovené pamětní desky starodružiníku Antonínu Vajsovi.

 V sobotu 22. června 2013 v 11 hodin na budově školy v Čisté u Horek

celý článek

9.výzva - podpořené žádosti

Ukončení

V roce 2013 MAS vyhlásila doplňkovou 9.výzvu.

Seznam podpořených projektů naleznete v přiloženém souboru.

celý článek

Pozvánka na poslední společný kurz

Vážení přátelé,

 

chtěli bychom Vás touto cestou pozvat na společný kurz vaření, který je pořádán 14.6.2013 pro členy i širokou veřejnost z místních akčních skupin, které společně realizují projekt spolupráce "Chuť a vůně domova". Vzhledem k tomu, že kurz proběhne na území MAS Krajina srdce, bude součástí také doprovodný program, viz níže. Společný kurz vaření včetně doprovodného programu a dopravy je zdarma.

Podrobný program naleznete v přiloženém souboru.

celý článek
Svatojanská

Svatojanská

neděle 23. června 2013 od 14 hodin v Poniklé

 

Zveme Vás na přátelské setkání před svatým Jánem, které připravili MAS „Přiďte pobejt!“ a Okrašlovací spolek v Poniklé.

Opět se vracíme ke starým tradicím. Připomeneme si obřad stlaní svatojanské postýlky, děti si vyzkouší pletení věnečků a popovídáme o léčivých účincích bylin. Bylinky i ochutnáme, a to v jídlech podle pravých krkonošských receptur.
V 17 hodin vyhlásíme Soutěž o nejlepší tradiční krkonošské jídlo s bylinkami.Přijďte si s námi připomenout staré obyčeje!

Akce se koná v rámci národního projektu spolupráce Chuť a vůně domova.

celý článek

Připravujeme novou integrovanou strategii pro naše území

Váš hlas má v tomto procesu své místo!

Rok 2013 je posledním rokem plánovacího období, podpořeného z programu PRV, osa 4 - Leader. Už nyní se proto připravujeme na další plánovací období 2014+, ve kterém se opět budeme ucházet o podporu pro náš region. Již nyní konáme přípravy, abychom obstáli v konkurenci.

Mnozí z vás možná pamatují přípravu první strategie naší MAS v roce 2008: setkávání v pracovních skupinách, diskuse nad tématy, veřejné projednávání dokumentu. Má-li vzniknout kvalitní dokument o silných a slabých stránkách území, jeho potřebách a směřování, neobejdeme se bez názorů a postřehů Vás, jednotlivců, i spolupráce místních spolků, sdružení a podnikatelů. Všichni musíme dát hlavy dohromady, a proto vás prosíme: věnujte pozornost výzvám MAS „Přiďte pobejt!“ a zúčastněte se pracovních setkání a jednání nad připravovaným dokumentem.

celý článek

9.výzva, příjem žádostí ukončen

MAS ukončila příjem žádostí o dotaci v deváté výzvě.

Seznam žádostí naleznete v přiloženém souboru.

celý článek

9. výzva

 MAS „Přiďte pobejt!“o.s. vyhlašuje doplňkovou 9.výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci 19.kola příjmu PRV opatření IV.1.2.

Ve 9.výzvě k předkládání Žádostí o dotaci budou přijímány projekty pro následující fiche.

F 3 - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

F 5 - Obnova a rozvoj občanské vybavenosti

F 6 - Podpora šetrných forem cestovního ruchu s ohledem na trvale udržitelný rozvoj územ

Vyhlášení výzvy:    od 12.4.2013

Příjem žádostí:      od 6.5.2013, od 9,00-12,00

                            a 13,00- 16,00 hod.

Po předcházející telefonické domluvě.

 Celé znění výzvy a další informace neleznete v příložených souborech.

 

celý článek
Kyselo, houbovec, svítek

Kyselo, houbovec, svítek

MASky si vyzkoušely krkonošské recepty

Společný kurz  formou "kulinářské dílny".

MAS "Přiďte pobejt!" představila přípravu tradičních regionálních receptů s využitím místních surovin. Hosté z partnerských MAS si sami pod vedením místních zkušených kuchařek vyzkoušeli přípravu tří pokrmů v zapůjčené kuchyňce v Jilemnici. Vařilo se ve třech skupinách, nikdo nic nepřipálil a všem chutnalo.

celý článek
Země měla svátek

Země měla svátek

8. ročník oslav Dne Země 2013 proběhl na Jilemnicku za krásného slunného počasí ve znamení všeobecné spokojenosti dětí i dospělých. Jen lektoři odcházeli z 20(!!!) stanovišť poněkud těžkým krokem. Jedenáct skupin žáků v každém okruhu, které bylo třeba zvládnout v těsném sledu předepsaného harmonogramu, je občas připravilo o hlas, mnozí ani nesundali bundu, o občerstvování ani nemluvě. Právě oni, přátelé MAS se vztahem k přírodě a historii regionu, jsou zárukou oblíbenosti oslav Dne Země v Jilemnici a patří jim veliký dík, stejně jako všem, kteří přispěli svou pomocnou rukou, bez rozdílu.

celý článek
Země má svátek

Země má svátek

V pondělí 22. dubna 2013 slavíme v Jilemnici

Letošního 8. ročníku oslav Dne Země se zúčastní 22 skupin dětí z 4. až 6. tříd, které běží ve dvou okruzích: v zámeckém parku a asi šestikilometrovou poznávací trasu přes Hraběnku. Objeví se děti z Víchové, Studence, Hostinného a ze ZŠ Jilemníce. Přijde i speciální škola a mateřské školy.
Téma celé akce  -  Co nám odkázali Harrachové – připomíná bývalé majitele panství jako model dobrých hospodářů, kteří si vážili místa, kde žijí, pečovali o něj, šetřili přírodní zdroje a usilovali o to, aby svěřený majetek předali zvelebený dalším pokolením.
 Srdečně Vás zveme!

celý článek

Velikonoční jarmark v Zálesní Lhotě

v nedělí 24. března 2013

Občanské sdružení Stará škola vás srdečně zve na nedělní akci, a to od 10 do 17 hodin. Čeká Vás prodej velikonočních a dárkových předmětů, spojený s dílničkami pro děti (zdobení kraslic, pletení pomlázek)

Občerstvení zajištěno!

 

celý článek

Ten dělá to a ten zase ono

pořádá Klub žen Jablonec nad Jizerou

Zveme vás na prodejní a nabídkovou výstavu zájmové a řemeslné výroby.
V sobotu 23. března od 9 do 16 hodin v Kulturním domě.

Letos připraveno kolo štěstí!

Kulturní dům bude otevřený pro vystavovatele od 7.30. Akce končí v 16 hodin, potom je dostatek času na odvoz věcí a úklid sálu. Žádáme vystavovatele o dodržení doby výstavy pro veřejnost ( 9 - 16 ).

celý článek

Pozvánka na společný kurz

POZVÁNKA (nejen) na kurz vaření na Domažlicko

Vážení přátelé,

chtěli bychom Vás touto cestou pozvat na společný kurz vaření, který je pořádán 15.3.2013 pro členy i širokou veřejnost z místních akčních skupin, které společně realizují projekt spolupráce "Chuť a vůně domova". Vzhledem k tomu, že kurz proběhne na Domažlicku, bude součástí také doprovodný program, viz níže. Společný kurz vaření včetně doprovodného programu a dopravy je zdarma, účastníci si hradí konzumaci ve Středověké krčmě.

11.30 hod. – příjezd Chodská chalupa Hrádek – Újezd u Domažlic

(přivítání účastníků, káva, občerstvení, pracovní setkání k projektu - diskuse k přípravě regionální kuchařky, prohlídka Pomníku Jana Sladkého Koziny, panorama Českého lesa)

13.30 hod. - po cestě do Domažlic - návštěva Klubu řemesel Draženov

14.00 hod. – Restaurace U Kulináře, Domažlice – společný kurz vaření

17.00 hod. – případné pokračování pracovní schůzky v Středověké krčmě „U Meluzíny“ v Domažlicích

V případě, že máte o účast na kurzu s doprovodným programem u partnerské MAS na Domažlicku zájem, neváhejte nás kontaktovat na tel.605 557 126, 734 548 207 : vera.noskova@seznam.cz

celý článek

Valná hromada v únoru

Srdečně zveme členy MAS "Přiďte pobejt!" i její přiznivce a partnery na valnou hromadu. Na programu bude především schválení úspěšných projektů 8. výzvy (mají za sebou hodnocení Výběrovou komisí a odsouhlasení Programovým výborem) a budoucnost MAS "Přiďte pobejt!".

Setkáme se v úterý 19. února 2013 od 15,00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ v Jilemnici.

celý článek
Sáňkování postaru

Sáňkování postaru

aneb Krasojízdy na rohačkách

V Jilemnici opět jezdily saně Zvědavou uličkou. Na trase se v neděli ráno sešlo 18 saní ve všech ohlášených kategoriích. Objevily se čtvery vlčky, což je krkonošská specialita, dále rohačky a poprvé na trasu vyjely i menší rejdy. Zbytek závodníků startoval na nejrůznějších starých saních (kategorie Ostatní), jejichž tvary a zpracování divákům připomněly velkou zručnost a nápaditost krkonošských výrobců. Letošní čtvrtý ročník Krasojízd na rohačkách se mohl pochlubit i mezinárodní účastí. Mezi závodníky se objevila i nizozemská a albánská posádka.

Saně a ústroj účastníků byly opět hodnoceny komisí a nejzajímavější sáně a nejpečlivěji vyparáděné posádky se dočkaly zvláštní ceny – placatky medoviny. S prázdnou však neodešel ze Zvědavé uličky žádný z účastníků Krasojízd. Každá posádka dostala na závěrečném nástupu sádelňák s preclíky a diplom.

Přestože sluníčko zůstalo za mraky, ve Zvědavé uličce vládla po celý čas spokojená nálada, podporovaná sejkorami a horkými nápoji hasičů z Nedaříže. Akce, kterou spolu s městem Jilemnice připravilo občanské sdružení MAS „Přiďte pobejt!“, opět přispěla ke svému cíli: vrátit život starým saním a připomenout místní tradice.

celý článek
Krasojízdy na rohačkách,

Krasojízdy na rohačkách,

ale i rejdách, vlčkách a dalších starých saních

MAS „Přiďte pobejt!“ zve příznivce zimních radovánek na mimořádnou akci – sáňkování postaru. Zájemci v dobovém oblečení se starými saněmi jsou očekáváni na startu

 v neděli 27. ledna 2012 v 9 hodin na horním konci Zvědavé uličky v Jilemnici.

Občerstvení zajištěno! Na vítěze čekají ceny od místních výrobců!

Kontakt: 774 678 029

celý článek
8. výzva MAS - Příjem projektů ukončen8. výzva MAS - Příjem projektů ukončen

8. výzva MAS - Příjem projektů ukončen

V 8. výzvě požádalo o podporu celkem 19 žadatelů. V přiloženém souboru naleznete základní informace o jednotlivých žadatelích. Další informaci naleznete v rubrice VÝZVY/8 VÝZVA.

celý článek

8. výzva časový harmonogram

zasedání PV 24.1.2013                    

zasedání VK 29.1.2013, 12.2.2012, vždy od 16:00 hod.

zasedání PV 14.2.2013                                                                                                                           

zasedání  VH 19.2.2013

celý článek

AKTUALITY 2012

První strana 8. výzvy

8. výzva vyhlášena

MAS

Kancelář MAS podává konzultace k 8. výzvě po telefonické dohodě.

Celé znění výzvy a potřebné formuláře naleznete v přiložených souborech.

Příjem žádostí je stanoven od 7.1.2013 do 9.1. 2013, od 9,00-12,00 a 13,00-16,00 h po předcházející telefonické domluvě.

Ukončení příjmu žádostí 10.1. 2013 ve 12.00 hod. 

Po tomto termínu nebudou žádosti již přijímány.

celý článek
Adventní řemeslný trh v Zálesní Lhotě

Adventní řemeslný trh v Zálesní Lhotě

STARÁ ŠKOLA o.s. nezahálí

Po své první velmi úspěšné akci – koncertu vážné hudby v místním kostele - připravilo nově vzniklé občanské sdružení v Zálesní Lhotě adventní řemeslný trh

Přijďte v neděli 9. prosince ve 14 h do staré školy v Zálesní Lhotě.

Čeká Vás řada ukázek tradičních řemesel i dobré občerstvení!

celý článek

Pozvánka do Horní Branné

Vánoční koncert v Horní Branné v kostele sv. Mikuláše připravilo občanské sdružení Fontes tres v pondělí 17. prosince od 17 hodin

Po něm následuje posezení na faře a představení práce tohoto spolku

celý článek

Stará škola se hlásí

Nový vítr v Zálesní Lhotě

Nové občanské sdružení Stará škola vzniklo v Zálesní Lhotě u Studence. Proč?

Z nemovitostí už zbývá  obci Zálesní Lhota pouze budova mateřské školy a budova bývalé základní školy. Na obecním katastru jsou i pěkné drobné stavby, pomníky, kapličky a sochy - dědictví, o které je třeba pečovat. Společenský život ve vesnici skomírá. Mnozí pamatují ale jiné časy a vzpomínky, zápisky a fotografie jsou cenným odkazem, pamětí, kterou je třeba také zachytit. To vše považují za důležité. Důležité je se ale i sejít, nalézt společné téma, podělit se o své nápady, zkušenosti a dovednosti a zažít dobrý pocit ze společného díla.

První příležitostí k setkání pro místní i přespolní je koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého v Zálesní Lhotě.
Sobota 1. prosince v 18 hodin
Jarmila Kosinová – zpěv, Daniela Valtová Kosinová - varhany

celý článek
Víte, kde jsou Vojtěšice?

Víte, kde jsou Vojtěšice?

Den neziskovek představil málo známá místa

Druhá listopadová sobota se stala již popáté časem tradičního putování příznivců MAS „Přiďte pobejt!“ za zajímavými osobnostmi, spolky a místy Jilemnicka. Přes dvě desítky účastníků si nejprve prošly naučnou stezku ve Studenci, a pak se přesunuly do Jilemnice, kde se jim představila taneční skupina Paul-Dance i Skautské středisko JILM v nové opravené klubovně.

Odpoledne patřilo Vojtěšicím, kde všichni užasli nad místní raritou – sto let starým smrkovým živým plotem. Zde se setkali také s hospodářem Jaroslavem Kynčlem, mužem mnoha profesí. Poslední zastávka patřila Janatovu mlýnu v Buřanech. Zde se role průvodce ujal syn posledního vlastníka, pan Antonín Janata. U čaje a koláčů se ve velké sednici pěkně povídalo až do tmy. Dopravu po celý čas zajistila zdarma MAS, účastníci měli možnost se přippojit k programu podle svých přání.
Za rok jedeme zase, přátelé!

celý článek
Pojedte s námi na výlet

Pojedte s námi na výlet

Den neziskovek nabízí zajímavá setkání

V sobotu 10. listopadu opět vyjíždí autobusek MAS za zajímavými místy v našem regionu. Uvidíme naučnou stezku, práci skupiny Paul-Dance i starý mlýn v Buřanech, setkáme se se skauty i hospodářem ve Vojtěšicích.
Odjezd v 9,30 h z Jilemnice, z autobusového nádraží, doprava zdarma.

celý článek
8. výzva MAS

8. výzva MAS

Pozvánka na seminář

Pořádáme seminář pro žadatele o podporu rámci

8. výzvy (18.kolo PRV) vyhlášené MAS „Přiďte pobejt!“o.s.

 Termín konání:

 

6.11. 2012 od 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice

 Program:

15:00 hod. – prezentace účastníků

15:10 hod. – zahájení

 • Seznámení s Fichí č.2  Modernizace zemědělských podniků
 • Seznámení s Fichí č.3 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
 •  Seznámení s Fichí č.5 Obnova a rozvoj občanské vybavenosti 
 • Seznámení s Fichí č.6 Podpora šetrných forem cestovního ruchu s ohledem na trvale udržitelný rozvoj území
 • Závěr, otázky a odpovědi

 Vstup zdarma, Občerstvení zajištěno

 Kontaktní osoba: Petra Vanclová, 728 019 407, E-mail: petra.vanclova@tiscali.cz

Registrace: Potvrďte svoji účast na e-mail: petra.vanclova@tiscali.cz

celý článek
Hodnocení místních akčních skupin 2012

Hodnocení místních akčních skupin 2012

MAS

Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013. Hodnocení probíhalo od 30. července do 9. srpna formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství. Místní akční skupiny byly dle počtu získaných bodů rozřazeny do skupin A, B, C a D. Téměř 90 % místních akčních skupin se umístilo ve skupině A a B.

celý článek
Setkání MASek v Itálii!

Setkání MASek v Itálii!

Projekt Geopark pokračuje

Řemeslníci a členové MAS z území Geoparku Český ráj se počátkem září vypravili do jižní Itálie, aby zde, v městečku Cropani v Kalábrii, představili tradice a dovednosti území, odkud přicházejí.

V chudé krajině olivových hájů na ně čekaly Slavnosti Geoparku, které byly dalším krokem projektu Geopark – poznání, rozvoj, sjednocení, na kterém spolupracují tři české MAS („Přiďte pobejt!“, O.p.s. pro Český ráj a Brána do Českého ráje, o. s.) a italská MAS - GAL Valle del Crocchio.

Cesta autobusem z Čech byla předlouhá, ale půvab starobylého městečka Cropani s mořem na dohled, pohostinnost a přátelství pořadatelů i obyvatel daly zapomenout na všechny útrapy. A tak účastníci hbitě nastoupili do připravených stánků na náměstíčku Piazza Duomo a po dva dny zde nabízeli své produkty. Z Krkonoš doputovala keramika, skleněné korále, tradiční vánoční ozdoby, březová košťata, drobnůstky plstěné i drátkované, ošatky i košíky. A také klobásky, chleba, zelí, koláčky a medovina, která po počáteční nedůvěře slavila úspěchy. Z Českého ráje se pozornosti místních těšily kožené výrobky, kovové šperky, keramika, ale i pivo a bramboráky. Italští řemeslníci zase nabízeli těstoviny všech tvarů a barev, místní dobrůtky z oliv a feferonek, ale i vlastní výtvarnou tvorbu. Celé setkání neúnavně doprovázela kapela z Českého ráje, a to doslova dnem i nocí. 

A zatímco vedení projektu řešilo další úkoly plynoucí z projektu (např. jednotné značení obou geoparků), řemeslníci na Piazza Duomo společně přečkali dvě bouřky, stihli se vykoupat v moři, navštívit pevnost Castello Aragonese, ochutnat místní kuchyni a hlavně poznat řadu nových přátel.

celý článek
DOŽÍNKY

DOŽÍNKY

Zdravé ochutnávky chutnaly všem!

Oslavit konec léta i úrodu ve stodole se sešlo v sobotu 8. září téměř pět desítek lidí u Muzea krkonošských řemesel v Poniklé. Kromě sousedského posezení je čekala ochutnávka jídel našich babiček ukázky tradiční zeleniny včetně dumlíku i hlavatky, ale i povídání o tom, proč je prospěšné vařit z tradičních surovin a tradičním způsobem. A i když byly k dispozici i klasické buchty, sladké rolády a koláče, po hrachové kaši, makovém koláči s kroupami i jahelníku se jen zaprášilo.

Na přípravě dobrot, výzdobě i přátelské atmosféře se podíleli (kromě MAS "Přiďte pobejt!") Okrašlovací spolek žen z Poniklé, rodina Pičmanova a přátelé Muzea, za což si všichni zaslouží dík.

celý článek

Přijďte na dožínky!

Poniklá 8. září od 14 hodin – Muzeum Krkonošských řemesel

Svoz posledního obilí do stodoly se vždy slavil! Přijďte si s námi připomenout tento starý obyčej. Čekají Vás ochutnávky připravené z obilovin, dozvíte se o jejich přípravě a místních tradicích práce na poli i ve stodole.

od 15,30  - Jak se asi vařilo, než přišly do Krkonoš brambory. Beseda nad recepty ochutnávek s paní Jaroslavou Jiroušovou.

celý článek
Rozhledna Žalý otevřena

Rozhledna Žalý otevřena

Ve středu 4. července 2012 byla starostou města Jilemnice slavnostně otevřena zrekonstruovaná rozhledna na vrchu Žalý. Jediná kamenná rozhledna v Krkonoších prošla rozsáhlou rekonstrukcí za více jak 2 miliony 200 tisíc korun. Na její opravu přispěla i MAS „Přiďte pobejt!“ podporou projektu města Jilemnice v 5. veřejné výzvě

Rozhlednu, která se nachází na vrcholu Přední Žalý ve výšce 1019 m n. m., nechal vystavět v roce 1892 hrabě Jan Nepomuk Harrach.    

celý článek
Hudební pozvánka

Hudební pozvánka

Zveme vás na hudební  festival Za zdí, který se koná v Horní Branné 7.- 8. září pod hlavičkou AKF Aliance.

celý článek
Otevřeme farmářské trhy?

Otevřeme farmářské trhy?

Hledáte odbyt pro své faremní výrobky?

Vyrábíte mléčné či masné produkty? Chcete nabídnout své výpěstky zeleniny, ovoce či květin v jilemnické tržnici?

Pokud se nám ozvete, pomůžete nám uspíšït start fungování nové tržnice v Jilemnici. Nabízíme stánky a nezbytné zázemí ve dvoře za bývalou Zlatou korunou.

Zájemci hlaste se na telefonu 774 678 029 (Flousková),  v kanceláři MAS „Přiďte pobejt!“, nebo na Mú Jilemnice u paní Ing. Čechové.

celý článek

Úspěšné projekty 7. výzvy

Na konci dubna 2012 byla otevřena další veřejná výzva. Žadatelé podávali své žádosti o podporu do fiche č.4 - Náš tradiční venkov a fiche č.6 - Podpora šetrných forem cestovního ruchu s ohledem na trvale udržitelný rozvoj území. Celkem 12 žádostí podstoupilo bodování výběrou komisí.

Vybrané žádosti 7. veřejné výzvy schválila valná hromada dne 21.6.2012. Jejcich seznam naleznete v přiloženém souboru.

celý článek
POZVÁNKAPOZVÁNKA

POZVÁNKA

G E O P A R K - POZNÁNÍ, ROZVOJ, SJEDNOCENÍ

Realizujeme mezinárodní projekt ve spolupráci s italským partnerem a dalšími partnery v Českém ráji.

Zveme Vás na tvořivou konferenci:
Evropský geopark UNESCO Český ráj,

31.5. – 1.6.2012 v 8:30 v kongresovém sálu v Lázních Sedmihorky 
Cílem akce je předání zkušeností v propagaci a marketingu, způsobu prezentace nabídky služeb a dalších postupů zaměřených na rozvoj geoparku.

Podrobný program v přiloženém souboru.

Kontakt pro zájemce:
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj:mob.605775053
MAS „Přiďte pobejt!“o.s.:                          mob.734548207
MAS Brána do Českého ráje, o.s.:               mob.606618112

Zveme vás na Slavnosti Geoparku

2. - 3. 6. 2012 v areálu Šťastná země v Radvánovicích

celý článek

7.VÝZVA - VYHLÁŠENA

Místní akční skupina  Přiďte pobejt!“  vyhlašuje 7. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci 16. kola příjmu PRV opatření IV.1.2.
Ve 7.výzvě k předkládání Žádostí o dotaci budou přijímány projekty pro následující fiche:

F4  - Náš tradiční venkov
F6  - Podpora šetrných forem cestovního ruchu s ohledem na trvale udržitelný rozvoj územ
í

Příjem žádostí: od 16. 5. do 17. 5. 2012, od 9,00 -12,00 a 13,00-16,00 hod.
- po předcházející telefonické domluvě.

Ukončení příjmu Žádostí: 18. 5. 2012  ve  12,00 hod.
Po tomto  termínu  nebudou žádosti již přijímány.

Znění výzvy a jednotlivé fiche, formulář Žádosti o dotaci a další informace jsou k dispozici v přiložených souborech.

Další informace naleznete v rubrice 7 výzva.

celý článek

Pozvánka na seminář

MAS „Přiďte pobejt!“o.s.
Vás zve na odborný seminář:

AKTUÁLNÍ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,
který se uskuteční ve středu 9. května 2012 od 9 hodin na Městském úřadě v Jilemnici, v zasedací místnosti.

Další informace naleznete v přiložených souborech.

celý článek

Exkurze na Moravu

Odbyt místních produktů - jak na to?

Malý autobus s krkonošskými zemědělci se vydal opět za inspirací, podněty i poznáním k sousedům. Tentokrát to bylo k Novému Jičínu a mottem výprava se stalo hledání cest odbytu zemědělských produktů.

Prvním zastavením byla farma pana Jiřího Ševčíka, který ekologicky hospodaří v Jerlochovicích u Fulneka. Chov skotu je tu zaměřen na produkci biohovězího, které zpracovává na nedalekých jatkách. Maso nechává doma zrát a prodává v 5 a 10 kilových balíčcích.

Další zastávka patřila ekologické farmě Požaha. Nově budovaná farma hospodaří na cca 100 ha orné půdy a 100 ha luk a pastvin. Zde kromě chovu býčků na maso úžasně řeší především produkci obilovin, zeleniny (z 1 hektaru na volné půdě), ovoce ze starého sadu. Téměř vše prodají ze dvora.

Na obou farmách jsme byli velmi přátelsky přijati a měli jsme možnost se dlouze vyptávat a vyměňovat si zkušenosti. Pro Krkonoše nezvykle velká rozloha pozemků, dostatek půdy pro farmáře a „malé kopečky“, - to vše jsme Moravákům malinko záviděli. Upřímný obdiv v nás však vždy vzbudilo nadšení, optimismu a elán, kterými na obou farmách doslova oplývali. Snad jsme si ho, kromě cenných zkušeností a postřehů, dovezli také aspoň kousek do Čech.

celý článek

Formuláře pro žadatele 7.výzvy

V přiložených souborech naleznete formuláře pro přípravu žádosti 7.výzvy.

celý článek
Přání naší Zemi

Přání naší Zemi

Den Země v Jilemnici

V pátek 20. dubna se sešly skoro čtyři stovky dětí u brány zámeckého parku v Jilemnici, aby napsaly či nakreslily své přání naší Zemi. Pak se vydaly po jedné ze dvou poznávacích tras, které pro ně byly připraveny. Tradiční akce, kterou připravuje naše o.s. spolu s městem Jilemnice a Správou KRNAP proběhla za krásného počasí ke spokojenosti všech.

celý článek

Za příklady dobré praxe

Exkurze za zemědělci

V pondělí 23. dubna 2012 se jedeme společně podívat na dvě ekofarmy na severní Moravě. Farmy jsou zaměřeny na chov biohovězího a jeho odbyt i produkci obilovin (špaldy) na své orné půdě.
Odjezd v 6 hodin z Jilemnice z Hrabačova, více viz pozvánka

celý článek
Den Země v Jilemnici

Den Země v Jilemnici

Rozhlédni se a poznávej

Na děti základních škol Jilemnicka i veřejnost čeká 6. ročník oslav Dne Země. Připraven je malý okruh poznávání v zámeckém parku pro děti 4. tříd a velký okruh pro 5.a 6. tříd, kde poznají zázraky vody, věhlasného rodáka, krkonošské rozhledy i život pod kůrou stromu.
Na náměstí opět obchůdek Fair Trade.

Pátek 20.dubna 2012
8,00 - brána zámeckého parku v Jilemnici! Přijďte i Vy!

celý článek

7. VÝZVA - školení pro žadatele

MAS "Přiďte pobejt!" o.s. připravuje 7. výzvu, která bude otevřena v dubnu 2012. Pro žadatele připravujeme dvě školení.

Veřejná zakázka po novele zákona platná od 1.4.2012.

Termín: 2.4. 2012 od 14:30 hod ve velké zasedací místnosti (2.patro) na Zámku ve Vrchlabí

Školení bude zaměřeno na realizaci projektu u MAS. VZ bude školena na projekty podávané u MAS v rozsahu do 3 mil.Kč

Školení pro žadatele 7. výzvy  

Termín: 11.4. 2012 od 14:30 hod , v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice

Školení bude zaměřeno na podání žádosti v rámci F4 - Náš tradiční venkov a F6- Podpora šetrných forem cestovního ruchu.

celý článek

Úspěšné projekty 6. výzvy

Na konci listopadu byla otevřena další veřejná výzva. Žadatelé podávali své žádosti o podporu do fiche č.2 - Modernizace zemědělských podniků a fiche č.3 - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. K dispozici byla částka 4 066 241,-Kč, kterou žadatelé svými projekty nevyčerpali celou. Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do dalších plánovaných výzev.

Žádosti 6. veřejné výzvy schválila valná hromada dne 21.2.2012. Seznam žádostí naleznete v přiloženém souboru.

celý článek

Žádosti 6. veřejné výzvy schválila valná hromada

Žádosti 6. veřejné výzvy schválila valná hromada dne 21.2.2012. Seznam žádostí naleznete v přiloženém souboru v rubryce VYZVY/6VÝZVA

celý článek
Grantový fond Libereckého kraje vyhlašuje výzvy k předkládání žádostí

Grantový fond Libereckého kraje vyhlašuje výzvy k předkládání žádostí

http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page3741/rok-2012

celý článek
Žďárská stopa - lyžařské závody pro veřejnost

Žďárská stopa - lyžařské závody pro veřejnost

Dobrovolní hasiči ze Žďáru u Staré Paky Vás srdečně zvou na 6. ročník lyžařských závodů pro veřejnost, které se konají v sobotu 4. února 2012 od 11hodin u hasičské zbrojnice ve Žďáru. Připraveny jsou pro Vás stopy pro klasický běh na lyžích a tratě různých distancí.

Přijďte pobejt a sklouznout se.

 

Více v plakátku

celý článek
Jeli jsme Zvědavou uličkou

Jeli jsme Zvědavou uličkou

Sobota 21. ledna byla svědkem jízdy 11 saní s vyparáděnými posádkami snad nejhezčím místem v Jilemnici. Zaváté domky ve Zvědavce se asi podivily, když už před osmou ráno tudy profrčely první zkušební saně, a po nich se brzy začali hrnout další posádky i diváci. Celkem se na trati sešlo 11 saní. Poprvé se objevily rohačky, vedené  děvčaty Noskovic, dále troje krásné staré vlčky, a pak řada starých i starších saní, spadajících do kategorie „ostatní“.
Krakonoš nám přál, a tak si dopoledne užili sáňkující i přihlížející, kteří se občerstvovali u stánku hasičů z Nedaříže.
Příští rok si to tam doufejme opět užijeme se vší parádou. Čekáme i další posádky, které se dají zlákat a sundají staré pozapomenuté saně z půd. Vždyť to je smyslem celé akce.

celý článek

POKYNY

Krasojízdy na rohačkách - sobota 21. 1. 2012 Jilemnice

K závodům budou připuštěni všichni, kdo se dostaví s poctivými dřevěnými saněmi a v dobovém oblečení.
Hodnotí se saně, styl jízdy a vzhled posádky.

Registrace proběhne na dolním konci Zvědavé uličky v 9 hodin. Zde bude i slavnostní zahájení.

 Diváci mohou parkovat na horním konci Zvědavé uličky – vjezd ze silnice k nemocnici.

celý článek
Krasojízdy na rohačkách,

Krasojízdy na rohačkách,

ale i rejdách, vlčkách a dalších starých saních

MAS „Přiďte pobejt!“ zve příznivce zimních radovánek na mimořádnou akci – sáňkování postaru. Zájemci v dobovém oblečení s dřevěnými saněmi jsou očekáváni na startu v sobotu 21. ledna 2012 v 9 hodin na horním konci Zvědavé uličky v Jilemnici.

Občerstvení zajištěno! Na vítěze čekají ceny od místních výrobců!

Kontakt: 774 678 029

celý článek

AKTUALITY 2011

PF 2012

Šťastné vykročení do Nového roku, přátelé!

celý článek

Seznam přijatých žádostí

V šesté výzvě MAS požádalo o podporu 9 žadatelů.
Více informací naleznete v rubrice VYZVY/6Vyzva

celý článek

6. výzva MAS

MAS vyhlašuje 6. výzvu.

Místní akční skupina  Přiďte pobejt!“ (dále jen MAS „Přiďte pobejt!“o.s.) vyhlašuje 6.výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci 15.kola příjmu PRV opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie,které budou naplňovat Strategický plán Leader MAS „Přiďte pobejt!“o.s.

Znění výzvy naleznete v rubrice VÝZVY/6. VÝZVA.

celý článek

AKTUALITY 2010

Tradiční kuchařka z Krkonoš

Vydala MAS „Přiďte pobejt!“

Pokud chcete vánoční dárek, který připomíná kuchařskou dovednost našich babiček, a díky němuž si i vy uvaříte tradiční krkonošská jídla, neváhejte. Recepty z Pasek, Jablonečka, Studence a Benecka právě vycházejí.

V prodeji na vánočním jarmarku v Jilemnici.

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova