6. výzva MAS

MAS vyhlašuje 6. výzvu.

Místní akční skupina  Přiďte pobejt!“ (dále jen MAS „Přiďte pobejt!“o.s.) vyhlašuje 6.výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci 15.kola příjmu PRV opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie,které budou naplňovat Strategický plán Leader MAS „Přiďte pobejt!“o.s.

Znění výzvy naleznete v rubrice VÝZVY/6. VÝZVA.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova