Seznam přijatých žádostí

V šesté výzvě MAS požádalo o podporu 9 žadatelů.
Více informací naleznete v rubrice VYZVY/6Vyzva

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova