7.VÝZVA - VYHLÁŠENA

Místní akční skupina  Přiďte pobejt!“  vyhlašuje 7. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci 16. kola příjmu PRV opatření IV.1.2.
Ve 7.výzvě k předkládání Žádostí o dotaci budou přijímány projekty pro následující fiche:

F4  - Náš tradiční venkov
F6  - Podpora šetrných forem cestovního ruchu s ohledem na trvale udržitelný rozvoj územ
í

Příjem žádostí: od 16. 5. do 17. 5. 2012, od 9,00 -12,00 a 13,00-16,00 hod.
- po předcházející telefonické domluvě.

Ukončení příjmu Žádostí: 18. 5. 2012  ve  12,00 hod.
Po tomto  termínu  nebudou žádosti již přijímány.

Znění výzvy a jednotlivé fiche, formulář Žádosti o dotaci a další informace jsou k dispozici v přiložených souborech.

Další informace naleznete v rubrice 7 výzva.

Soubory ke stažení:

fiche_4_schvaleno_szif_7_vyzva.pdf (243kB)
fiche_6_schvaleno_szif_7_vyzva.pdf (242kB)
zadost_o_dotaci_fiche 4.pdf (528kB)
zadost_o_dotaci_fiche 6.pdf (528kB)
instr_list_pro_vyplneni_zadosti_1.pdf (327kB)
transparentnost výběru projektu.pdf (127kB)
7_vyzva_2012.pdf (158kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova