Úspěšné projekty 7. výzvy

Na konci dubna 2012 byla otevřena další veřejná výzva. Žadatelé podávali své žádosti o podporu do fiche č.4 - Náš tradiční venkov a fiche č.6 - Podpora šetrných forem cestovního ruchu s ohledem na trvale udržitelný rozvoj území. Celkem 12 žádostí podstoupilo bodování výběrou komisí.

Vybrané žádosti 7. veřejné výzvy schválila valná hromada dne 21.6.2012. Jejcich seznam naleznete v přiloženém souboru.

Soubory ke stažení:

seznam_vybranych_zadosti.pdf (39kB)
seznam_nevybranych_zadosti.pdf (147kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova