Setkání MASek v Itálii!

Setkání MASek v Itálii!

Projekt Geopark pokračuje

Řemeslníci a členové MAS z území Geoparku Český ráj se počátkem září vypravili do jižní Itálie, aby zde, v městečku Cropani v Kalábrii, představili tradice a dovednosti území, odkud přicházejí.

V chudé krajině olivových hájů na ně čekaly Slavnosti Geoparku, které byly dalším krokem projektu Geopark – poznání, rozvoj, sjednocení, na kterém spolupracují tři české MAS („Přiďte pobejt!“, O.p.s. pro Český ráj a Brána do Českého ráje, o. s.) a italská MAS - GAL Valle del Crocchio.

Cesta autobusem z Čech byla předlouhá, ale půvab starobylého městečka Cropani s mořem na dohled, pohostinnost a přátelství pořadatelů i obyvatel daly zapomenout na všechny útrapy. A tak účastníci hbitě nastoupili do připravených stánků na náměstíčku Piazza Duomo a po dva dny zde nabízeli své produkty. Z Krkonoš doputovala keramika, skleněné korále, tradiční vánoční ozdoby, březová košťata, drobnůstky plstěné i drátkované, ošatky i košíky. A také klobásky, chleba, zelí, koláčky a medovina, která po počáteční nedůvěře slavila úspěchy. Z Českého ráje se pozornosti místních těšily kožené výrobky, kovové šperky, keramika, ale i pivo a bramboráky. Italští řemeslníci zase nabízeli těstoviny všech tvarů a barev, místní dobrůtky z oliv a feferonek, ale i vlastní výtvarnou tvorbu. Celé setkání neúnavně doprovázela kapela z Českého ráje, a to doslova dnem i nocí. 

A zatímco vedení projektu řešilo další úkoly plynoucí z projektu (např. jednotné značení obou geoparků), řemeslníci na Piazza Duomo společně přečkali dvě bouřky, stihli se vykoupat v moři, navštívit pevnost Castello Aragonese, ochutnat místní kuchyni a hlavně poznat řadu nových přátel.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova