Krasojízdy na rohačkách,

Krasojízdy na rohačkách,

ale i rejdách, vlčkách a dalších starých saních

MAS „Přiďte pobejt!“ zve příznivce zimních radovánek na mimořádnou akci – sáňkování postaru. Zájemci v dobovém oblečení se starými saněmi jsou očekáváni na startu

 v neděli 27. ledna 2012 v 9 hodin na horním konci Zvědavé uličky v Jilemnici.

Občerstvení zajištěno! Na vítěze čekají ceny od místních výrobců!

Kontakt: 774 678 029

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova