Sáňkování postaru

Sáňkování postaru

aneb Krasojízdy na rohačkách

V Jilemnici opět jezdily saně Zvědavou uličkou. Na trase se v neděli ráno sešlo 18 saní ve všech ohlášených kategoriích. Objevily se čtvery vlčky, což je krkonošská specialita, dále rohačky a poprvé na trasu vyjely i menší rejdy. Zbytek závodníků startoval na nejrůznějších starých saních (kategorie Ostatní), jejichž tvary a zpracování divákům připomněly velkou zručnost a nápaditost krkonošských výrobců. Letošní čtvrtý ročník Krasojízd na rohačkách se mohl pochlubit i mezinárodní účastí. Mezi závodníky se objevila i nizozemská a albánská posádka.

Saně a ústroj účastníků byly opět hodnoceny komisí a nejzajímavější sáně a nejpečlivěji vyparáděné posádky se dočkaly zvláštní ceny – placatky medoviny. S prázdnou však neodešel ze Zvědavé uličky žádný z účastníků Krasojízd. Každá posádka dostala na závěrečném nástupu sádelňák s preclíky a diplom.

Přestože sluníčko zůstalo za mraky, ve Zvědavé uličce vládla po celý čas spokojená nálada, podporovaná sejkorami a horkými nápoji hasičů z Nedaříže. Akce, kterou spolu s městem Jilemnice připravilo občanské sdružení MAS „Přiďte pobejt!“, opět přispěla ke svému cíli: vrátit život starým saním a připomenout místní tradice.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova