Země měla svátek

Země měla svátek

8. ročník oslav Dne Země 2013 proběhl na Jilemnicku za krásného slunného počasí ve znamení všeobecné spokojenosti dětí i dospělých. Jen lektoři odcházeli z 20(!!!) stanovišť poněkud těžkým krokem. Jedenáct skupin žáků v každém okruhu, které bylo třeba zvládnout v těsném sledu předepsaného harmonogramu, je občas připravilo o hlas, mnozí ani nesundali bundu, o občerstvování ani nemluvě. Právě oni, přátelé MAS se vztahem k přírodě a historii regionu, jsou zárukou oblíbenosti oslav Dne Země v Jilemnici a patří jim veliký dík, stejně jako všem, kteří přispěli svou pomocnou rukou, bez rozdílu.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova