Památky jižního Jilemnicka

slavnostní zakončení projektu

Mateřské centrum Barvínek Čistá u Horek, o.s. vás srdečně zve na slavnostní odhalení obnovené pamětní desky starodružiníku Antonínu Vajsovi.

 V sobotu 22. června 2013 v 11 hodin na budově školy v Čisté u Horek

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova