Zveme vás na posvícení do Poniklé

Zveme vás na posvícení do Poniklé

sobota 21. září 2013 od 13 hodin

Opět budeme vařit jídla našich babiček, tentokrát z toho, co nám přináší podzim.  Cena čeká na kuchařku  s nejlepším  posvícenským  koláčem i na malé hosty, kteří se zúčastní soutěže o nejhezčího Bramboráčka.  Dozvíme se něco i o posvíceneckých obyčejích.  Přijďte si připomenout  tradice našeho kraje. Pořádá Okrašlovací spolek z Poniklé a MAS  „Přiďte pobejt!“

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova