Demostrace

Projednávání podpory venkovské ekonomiky v ČR z Evropských fondů se na Ministerstvu průmyslu „zaseklo“. Ministerstvo nechce do připravovaného Operačního programu podnikání pro konkurenceschopnost zahrnout podporu mikropodniků prostřednictvím nástroje komunitně vedeného místního rozvoje a MAS.

Proto je svolána před Ministerstvo průmyslu a obchodu na den 25. června 2014 od 10 h demonstrace.

Přijeďte podpořit venkov do Prahy!

 Radim Sršeň, místopředseda SMS ČR

Radan Večerka, místopředseda SPOV ČR

Soubory ke stažení:

a3_demonstrace.pdf (431kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova