Den Země podesáté

Den Země podesáté

Naše Země na oslavy svého svátku v Jilemnici opět připravila krásné počasí. Větším školákům se pěkně šlo velkou trasou, která letos vedla kolem Hančova domku, Hrabačovské zvoničky na Vyhlídku, ke kapli sv. Izidora a zpět do zámeckého parku. Tady v menším okruhu obcházely své lektory děti 3. a 4. tříd. Na každém okruhu na děti čekalo 10 tematických stanovišť. Společným, 11. zastavením byl stánek Fair Trade, který letos hojně využila k nákupům veřejnost. Akce se zúčastnily základní školy z Jilemnice, praktická škola z Jilemnice, přišly i děti ze stacionáře. Z přespolních škol jsme uvítali Studenec a Poniklou. Celkem se na trati vystřídalo přes 300 dětí.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova