Pozvánka na Valnou hromadu

Dne:            18. 8. 2015

                     od 16,00 hodin

                     v zasedací místnosti MěÚ v Jilemnici

   Program:

  1.   Zahájení
  2.  Schválení programu valné hromady
  3.  Volba sčítací a návrhové komise
  4.  Schválení změn ve stanovách
  5.  Evaluace a monitoring SPL 2007-2014
  6.  Seznámení se Strategií komunitně vedeného rozvoje pro období 2014-2020
  7.  Diskuse
  8. Návrh a schválení usnesení
  9. Závěr

 

Vzhledem k prázdninovému termínu prosíme Vás, o potvrzení účasti do 31.7. 2015 na adresu: vera.noskova@seznam.cz, nebo telefonicky na mob. 734 548 207. Děkujeme.

 

                                             

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova