Pozvánka pro neziskové organizace

v rámci OP Zaměstnanost

Dovolujeme si vás  pozvat na společnou setkání  k dopracování strategie MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. pro začínající plánovací období, která se bude konat dne 4. 2. 2016 od 14 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Jilemnici

Téma: Rozvojový potenciál území v rámci OP Zaměstnanost – možnost čerpání finančních prostředků MAS

Výstup z jednání bude důležitým pokladem pro zaměření strategie MAS do podporované oblasti Programového rámce OPZ na období 2014-2020.

Prosím o potvrzení Vaší účasti na emailové adrese: masjilemnice@seznam.cz

Soubory ke stažení:

pozvánka_na projednani_opzii.pdf (111kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova