Den Země 2016

pátek 22. dubna

Děti škol z Jilemnice a Studence opět stráví den venku hrami a poznáváním

Zastávky v zámeckém parku:
Kde to mám rád-Jarní rostliny-Mravenčení-Jak přežít zimu-Hry skautů-Ptačí zastavení-Trampoty se zvířaty- Poznej život lýkožrouta

Na Hraběnce:
Kde to mám rád -Koho potkám v revíru-Co nového na Hraběnce-Kam až dohlédne?-Motýli-Jaro v lese- Život pro krkonošské louky- Kompostujeme-Skauti a jejich hry-Když se řekne Fair Trade

Pořádá MAS „Přiďte pobejt!“, město Jilemnice a Správa KRNAP

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova