Výběrové řízení

Výběrové řízení

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. vyhlašuje dne 18.1.2017 výběrové řízení na obsazení pozice

v rámci realizace projektu Místní akční plán Jilemnicko.

 

Hlavní manažer projektu

 MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.  je nezisková organizace se sídlem v Jilemnici, jejíž hlavní činností je realizace komunitně vedeného místního rozvoje území. Projekt MAP je realizován z výzvy č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV, kterou vyhlásil Řídící orgán OP VVV dne 8. září 2015.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního zdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem projektu je podporovat společné plánování nebo sdílení aktivit v území, zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, zlepšit spolupráci formálního a neformálního vzdělávání a ostatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka. Hlavním přínosem realizace MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v daném regionu.

 

Náplň práce

Hlavní manažer projektu odpovídá za ucelené řízení a výkon projektového managementu projektu s rozpočtem cca 3,2 mil. Kč financovaného z výzvy  02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV.

 • komplexní řízení a administrace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jilemnice v souladu s podmínkami příjemce dotace,
 • monitorování postupu prací, harmonogramu, kontrola věcného plnění aktivit projektu členy odborného týmu,
 • řízení změn projektu,
 • zpracování průběžných a monitorovacích zpráv projektu, účast na kontrolách projektu,
 • zpracování  strategického rámce, akčního plánu ve spolupráci s realizačním  a odborným týmem,
 • vedení realizačního týmu projektu, zajištění aktivity Řídícího výboru – odborní garanti + pracovní skupiny, příprava podkladů pro jednání, zpracování zápisů, vykonávání dílčíchadministrativních prací, archivace dokumentů apod.,
 • sběr dat a monitoring území, vč. analýz plynoucích z monitoringu území
 • organizace jednání, akcí, seminářů,
 • komunikace se zájmovými skupinami,
 • zajišťování PR projektu,
 • komunikace s dalšími týmy MAP v ČR,

 

Požadujeme

 •  dokončené VŠ vzdělání (vzdělání pedagogického směru výhodou),
 • zkušenosti s projektovým a dotačním managementem, znalosti a dovednosti odpovídající popisu kvalifikačního standardu „Manažer projektu“ v Národní soustavě kvalifikací, č.  (kód: 63-007-R) - certifikát výhodou
 • zkušenosti s tvorbou a řízením projektů či strategií,
 • zkušenosti s vedením týmu,
 • schopnost týmové práce,
 • schopnost vystupovat před skupinou lidí,
 • asertivní komunikace, orientace na výsledek, důslednost, spolehlivost a samostatnost, komunikativnost, organizační schopnosti,
 •  pozitivní přístup ke změnám
 •  výborná znalost práce na PC – kancelářské programy Word, Excel, Outlook,
 •  řidičský průkaz skupiny „B“, automobil z důvodu nutnosti pohybu po regionu,

 

Oceníme

 •  orientaci v oblasti pedagogických přístupů, školství, inovativních metod, komunitní práce výhodou,
 • orientace v operačních programech 2014 – 2020,
 • znalost práce v systému MS2014+,
 • znalost místního prostředí, pozitivní vztah k regionu a k jeho rozvoji,

 

Nabízíme

 • 1,0  pracovní úvazek na dobu určitou do 31. 1. 2018 se zkušební dobou 3 měsíce a s možností prodloužení v návazném projektu nebo dalších aktivitách organizace,
 • předpoklad nástupu únor 2017,
 • odpovídající platové ohodnocení,
 • místo výkonu práce v Jilemnici a terénu v dotčeném území MAP (ORP Jilemnice a Vysoké nad Jizerou), částečně možná práce z domova
 • práci v malém kolektivu,
 • kreativní práci, možnost uplatnění vlastních inovací

 

Požadované dokumenty v přihlášce

 •  motivační dopis v rozsahu max. 1 strany A4 včetně očekávaného hrubého měsíčního příjmu,
 •  profesní (strukturovaný) životopis s kontaktními údaji vč. referencí pro ověření údajů,
 • doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání, doložení dalších skutečností uváděných v CV,
 • přehled se zkušenostmi v oblasti projektového a dotačního managementu,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů)

 

Dokumenty doručte nejpozději do 26. 1. 2017 na adresu:

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s., Zvědavá ulička 50, Jilemnice 514 01

Obálku označte „VŘ – neotvírat“.

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru v kanceláři MAS „Přiďte pobejt!“ z. s., Zvědavá ulička 50, Jilemnice  dne 30.1.2016.

 

Pokud se v tomto termínu nemůžete zúčastnit, uveďte tuto skutečnost prosím již v motivačním dopise.

Více informací u Věry Noskové, výhradně na emailu masjilemnice@seznam.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoli v jeho průběhu zrušit, nebo nevybrat žádného zájemce.

Soubory ke stažení:

Text výběrového řízení ke stažení (498kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova