MAS

výběrové řízení

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. vyhlašuje dne 20. 2. 2017 výběrové řízení na obsazení pozice
hlavního manažera kanceláře.

Hlavní manažer odpovídá za řízení kanceláře a výkon projektového managementu u projektů
spolku, především SCLLD MAS „Přiďte pobejt!“ z.s. 2014-2020.

Více čtěte v příloze.

Soubory ke stažení:

vyberove_rizeni_mas.pdf (471kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova