Pozvánka na Valnou hromadu

Valná hromada spolku se koná  dne 23. 3. 2017 od 15,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Jilemnici

Program:
Zahájení
Schválení programu valné hromady
Volba sčítací a návrhové komise
Schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2016, zpráva dozorčí rady
Schválení členských příspěvků pro rok 2017
Programové rámce SCLLD
MAP Jilemnicko
Diskuse
Návrh a schválení usnesení
Závěr

Prosíme Vás, o potvrzení Vaší účasti do 16.3. 2017 na adresu: masjilemnice@seznam.cz, nebo telefonicky na mob. 734 548 207.

Děkujeme.

Za MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.

Krakonošův ranč – hospodářské družstvo,zastoupený Alenou Šedou (předsedkyně) 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova