Záměr  pronájmu restaurace Pod Javorem v Křížlicích (včetně bytu 1+1 pro provozovatele).

Záměr pronájmu restaurace Pod Javorem v Křížlicích (včetně bytu 1+1 pro provozovatele).

Pronájem je možný od 1. 10. 2017. Nabídky podávejte do 6. 9. 2017 na obecní úřad Jestřabí v Krkonoších, sídlo Roudnice 42, tel. číslo 724 179 452.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova