Dokumentace k výzvě č. 08 - IROP

Níže naleznete text výzvy včetně příloh a platných pravidel. 

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 53 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, tj. Obecnými pravidly (vydání 1.12, platnost od 6.3.2019), Specifickými pravidly (vydání 1.3, platnost od 10.1.2019). V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.

Odkaz na aktuální dokumentaci v k výzvě řídícího orgánu.

 

Do výzvy nebyly předloženy žádosti o dotaci.

Soubory ke stažení:

Výzva č. 08 - IROP- Bezpečně do škol a zaměstnání - MODIFIKOVANÁ (842kB)
Výzva č. 08 - IROP- Bezpečně do škol a zaměstnání (841kB)
Interní postupy IROP (v3-1) (2376kB)
Hodnotící kritéria (938kB)
Kontrolní listy - výzva č. 08 IROP (726kB)
Obecná pravidla IROP (v1.12) (2853kB)
Přílohy obecných pravidel IROP (v1.12) - část I (8303kB)
Přílohy obecných pravidel IROP (v1.12) - část II (8181kB)
Specifická pravidla pro výzvu 53 (v1.3) (1881kB)
Přílohy specifických pravidel výzvy 53 (v1.3) - upraveno pro MAS (9218kB)
Seznam přijatých žádostí ve výzvě č.08 (420kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova