Dokumentace k výzvě č. 07 - IROP

Investice do kvalitního vzdělávání

Níže naleznete text výzvy včetně příloh a platných pravidel. 

Osnovu studie proveditelnosti naleznete v souboru Přílohy specifických pravidel pro výzvu č. 68

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 68 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, tj. Obecnými pravidly (vydání 1.11, platnost od 15.5.2018), Specifickými pravidly (vydání 1.2, platnost od 3. 5. 2018). V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.

Odkaz na aktuální dokumentaci v k výzvě řídícího orgánu.

Soubory ke stažení:

Výzva č. 07 - IROP - Investice do kvalitního vzdělávání - modifikovaná (679kB)
Výzva č. 07 - IROP - Investice do kvalitního vzdělávání (630kB)
Hodnotící kritéria - výzva č. 07 - IROP (633kB)
Kontrolní listy - výzva č. 07 - IROP (822kB)
Interní postupy IROP (v3) (1069kB)
Obecná pravidla IROP (v1.11) (2858kB)
Přílohy obecných pravidel IROP (v1.11) - část I (7649kB)
Přílohy obecných pravidel IROP (v1.11) - část II (7878kB)
Specifická pravidla pro výzvu 68 (v1.2) (1829kB)
Přílohy specifických pravidel výzvy 68 (v1.2) - upraveno pro MAS (10064kB)
Seznam přijatých žádostí ve výzvě 07 (434kB)
Seznam projektů vybraných k realizaci (227kB)
Seznam náhradních projektů (177kB)
Seznam projektů vybraných k realizaci (1.8.2019) (684kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova