MAS Šluknovsko

Smlouva o partnerství je zaměřena především na spolupráci v cestovním ruchu a financování projektů

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova