Projekty v programovém období 2007 - 2013

Příklady úspěšných projektů jsou uveřejněny níže, přičemž jsou řazeny podle typu žadatelů.

 

MAS potom v roli žadatele realizovala tzv. projekty spolupráce.

Daphne představuje plány šetrného hospodaření pro  zemědělce

Daphne představuje plány šetrného hospodaření pro zemědělce

Co přinesla konference v Poniklé

Dne 21. června 2012 se v penzionu Krakonošovo zátiší v Poniklé uskutečnila pracovní konference, věnovaná zemědělské tématice. Téměř 30 účastníků si vzájemně předávalo své názory na tzv. faremní plány, jejichž příprava by se měla opřít o zkušenosti z pilotního projektu zpracování plánů šetrného hospodaření, který řeší Daphne ČR – Institut aplikované ekologie. Setkání se zúčastnili především pracovníci Agentur pro zemědělství a venkov MZe, zástupci MZe a ÚZEI, MŽP, Správy KRNAP. Naše MAS se podílela na zjištění příjemného zázemí včetně občerstvení z místních produktů.

Výstupy konference ukazují, že kolem faremních plánů je mnoho otazníků. Např. Budou faremní plány pro zemědělce povinné? Bude dost poradců, kteří je dokážou pro zájemce připravit v požadované kvalitě?

To jsou otázky, na které je třeba nalézt odpovědi. Vždyť první faremní plány by měly závazně vznikat již v příštím roce.

celý článek
Daphne– Institut aplikované ekologie

Daphne– Institut aplikované ekologie

„Plány šetrného hospodaření pro obce a zemědělce v NP Šumava a KRNAP“

Naše MAS zde má roli koordinátora a poradce. Zatímco loňský rok byl zaměřen na zemědělce – na základě 4 seminářů bylo vybráno 7 zemědělských subjektů pro zpracování plánů šetrného hospodaření pro jejich farmu, letošní rok by měl být věnován obdobným způsobem obcím. Závěrem projektu se uskuteční dvě konference, pro zemědělce a obce, s prezentací výstupů projektu.

Součástí zemědělské části projektu byla i exkurze na Moravu, kterou jsme podnikli v dubnu.(viz Aktuality)

celý článek

Projekty z let 2007 - 2008

Na přelomu let 2007- 2008 uskutečnila MAS vzdělávací programy pro veřejnost v rámci menšího projektu „Zelená energie“, získaného z Grantového programu Libereckého kraje.

Na podzim 2007 proběhly „Zelené úterky“ – poradenská odpoledne pro veřejnost 

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova