Daphne představuje plány šetrného hospodaření pro  zemědělce

Daphne představuje plány šetrného hospodaření pro zemědělce

Co přinesla konference v Poniklé

Dne 21. června 2012 se v penzionu Krakonošovo zátiší v Poniklé uskutečnila pracovní konference, věnovaná zemědělské tématice. Téměř 30 účastníků si vzájemně předávalo své názory na tzv. faremní plány, jejichž příprava by se měla opřít o zkušenosti z pilotního projektu zpracování plánů šetrného hospodaření, který řeší Daphne ČR – Institut aplikované ekologie. Setkání se zúčastnili především pracovníci Agentur pro zemědělství a venkov MZe, zástupci MZe a ÚZEI, MŽP, Správy KRNAP. Naše MAS se podílela na zjištění příjemného zázemí včetně občerstvení z místních produktů.

Výstupy konference ukazují, že kolem faremních plánů je mnoho otazníků. Např. Budou faremní plány pro zemědělce povinné? Bude dost poradců, kteří je dokážou pro zájemce připravit v požadované kvalitě?

To jsou otázky, na které je třeba nalézt odpovědi. Vždyť první faremní plány by měly závazně vznikat již v příštím roce.

Související externí odkazy:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova