Den neziskovek na Jilemnicku

V sobotu 6. prosince 2008 uspořádala MAS "Přiďte pobejt!" exkurzi za činností neziskových organizací našeho regionu. Navštívili jsme celkem 6 míst, kde působí spolky a  sdružení, věnující se široké škále činností - ochotnickému divadlu, muzejnictví, zájmové činnosti dětí, výrobě šperků, hasičskému sportu...
Počasí k výletům zrovna nelákalo, přesto byl náš autobus z větší části naplněn a prožili jsme den plný dobré nálady, poznání, výměny zkušeností a uznání lidem, kteří se věnují činnostem, které jim přinášejí především dobrý pocit. Věříme, že jsme založili pěknou tradici takovýchto setkání, jejichž dobrý ohlas přiláká další zájemce. Díky všem, kteří s námi letos jeli a vytvořili milou atmosféru a moc díky také všem našim trpělivým hostitelům.


Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /domains2/maspridtepobejt_cz/public/www_root/common/function_libs_php/files_show.php on line 15
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova