Podpora Libereckého kraje

Podpora Libereckého kraje

Liberecký kraj od roku 2010 podporuje činnost MAS. V rámci projektu Podpora činnosti MAS "Přiďte pobejt!" (č. OPL/4688/2016) jsme získali dalších 120 tisíc korun na období 7-12/2016.
Finanční prostředky byly využity na provozní náklady kanceláře.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova