Další podpora MAS Libereckého kraje

MAS na území Libereckého kraje opět získaly podporu od Krajského úřadu v Liberci. Na svoji činnost v roce 2011-2012, získala také naše MAS podporu ve výši cca 240 tisíc. korun. Finance budou opět využity na podporu akcí pro veřejnost a pro prezentaci MAS. Děkujeme.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova