Řídí výbor MAP II.

Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP (ORP Jilemnice a Město Vysoké nad Jizerou). Jedná se např. o zástupce vedení škol, zástupce Realizačního týmu MAP, učitele, zástupce zřizovatelů škol, zástupce ZUŠ, zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání, zástupce rodičů aj.

V průběhu měsíce června dojde k 1. zasedání Řídícího výboru projektu MAP II. Následně bude zveřejněn seznam členů a prvních dokumentů.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova