Řídí výbor MAP II.

Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP (ORP Jilemnice a Město Vysoké nad Jizerou). Jedná se např. o zástupce vedení škol, zástupce Realizačního týmu MAP, učitele, zástupce zřizovatelů škol, zástupce ZUŠ, zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání, zástupce rodičů aj.

Níže naleznete zásadní dokumenty pro fungování ŘV - Statut a Jednací řád a seznam všech členů ŘV.

Soubory ke stažení:

Statut ŘV MAP Jilemnicko II. (634kB)
Jednací řád ŘV MAP Jilemnicko II. (632kB)
Složení ŘV MAP Jilemnicko II. k červnu 2018 (456kB)
Složení ŘV MAP Jilemnicko II. k říjnu 2018 (454kB)

4. zasedání ŘV /23. -26. 11. 2018/ - per rollam

Ve dnech 23. - 26. 11. 2018 proběhlo 4. zasedání ŘV projektu MAP Jilemnicko II. formou elektronického hlasování per rollam. Předmětem hlasování bylo schválení dokumentu Investičn priority organizací v projektu MAP Jilemnicko II. Tento dokument byl aktualizován a doplněn o 1 nový projektový záměr.

Soubory ke stažení:

Zápis z jednání 4. ŘV MAP Jilemnicko II. (231kB)
Investiční priority organizací v projektu MAP Jilemnicko II. k 26. 11. 2018 (2965kB)

3. zasedání ŘV /15.11.- 16. 11. 2018/ - per rollam

Ve dnech 15. - 16. 11. 2018 proběhlo 3. zasedání ŘV projektu MAP Jilemnicko II. formou elektronického hlasování per rollam. Předmětem hlasování bylo schválení dokumentu Pracovní skupiny v MAP. Tento dokument byl aktualizován a doplněn o 2 nové členky pracovních skupin.

Soubory ke stažení:

Zápis z jednání 3. ŘV MAP Jilemnicko II. (219kB)
Pracovní skupiny projektu MAP Jilemnicko II. a jejich členové_k 16. 11. 2018 (1193kB)

2. zasedání ŘV - 15. 10. 2018

Dne 15. 10. 2018 se v zasedacím sále Městského úřadu Jilemnice sešel již podruhé Řídící výbor projektu MAP Jilemnicko II. Během hodinového jednání schválil důležité a zásadní dokumenty projektu a seznámil se s aktuálním děním v projektu. Podrobnější informace a všechny schvalované dokumenty naleznete připojené níže.

Soubory ke stažení:

Prezentace z jednání 2. ŘV MAP Jilemnicko II. (253kB)
Aktualizované složení ŘV MAP Jilemnicko II._k 15.10.2018 (454kB)
Organizační struktura projektu MAP Jilemnicko II. (2170kB)
Pracovní skupiny projektu MAP Jilemnicko II. (1380kB)
Komunikační plán projektu MAP Jilemnicko II. (2266kB)
Investiční priority organizací v projektu MAP Jilemnicko II. (3020kB)
Zápis z jednání 2. ŘV MAP Jilemnicko II. (834kB)

1. zasedání ŘV - 21. 6. 2018

V předprázdninovém čase se na svém 1. zasedání sešel Řídící výbor MAP Jilemnicko II. a schválil zásadní dokumenty pro fungování projektu. Další setkání je naplánováno na zaří 2018.

Soubory ke stažení:

Zápis z jednání 1. ŘV MAP Jilemnicko II. (390kB)
Prezentace z jednání 1. ŘV MAP Jilemnicko II. (490kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova